Co je to konflikt

Konflikt - situace (= spor, střet, srážka), v níž se střetnou dva nebo více subjektů kvůli protichůdným názorům, zájmům, hodnotám, cílům atp. Může jít nejen o střet jedinců, ale také zájmových skupin nebo institucí. Trvalá absence konfliktu není možná - vždy dříve či později při komunikaci konflikty vznikají, když zapojené subjekty dospějí k názorovému rozdílu.  

Konflikty můžeme rozlišovat dle určených kritérií. Druhy konfliktů dle počtu zúčastněných děláme na:

 • Interpersonální konflikty - tj. mezi lidmi či zájmovými skupinami atd. Jde o střet (zájmů, cílů, hodnot) v mezilidských vztazích.
 • Intrapersonální konflikty - tj. spory odehrávající se uvnitř jedince. (Přitom však tyto konflikty mohou být způsobeny událostmi z vnějšího světa.)

Umění efektivně řešit konflikty spadá do sféry emoční inteligence.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy