Co je to koučing

Koučink - (z angl. coaching) metoda osobního rozvoje podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v požadované oblasti. Kouč není trenér, poradce ani psycholog - je spíše průvodcem na klientově cestě za změnou.

Koučovaný člověk musí zaujmout aktivní postoj (nebo se nejprve musí naučit zaujímat ve svém životě při řešení svých situací aktivní postoj) - uvědomit si, co chce, jak toho dosáhnout, vydávat se bez obav zvoleným směrem. Naučí se díky koučovi vidět situace z různých úhlů a díky nabyté sebedůvěře a sebehodnotě dokáže zvolit správná řešení svých situací, ať už v osobní či pracovní sféře.

Nejčastěji jedinec vyhledá kouče ve chvíli, kdy řeší pracovní problém, s nímž si dlouhodobě neví rady. Většinou paralelně se zvládnutím pracovních situací nastává také zlepšení ve zvládání partnerských, rodičovských a dalších situací.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy