Co je to koučing

Koučink - (z angl. coaching) metoda osobního rozvoje podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka v požadované oblasti. Kouč není trenér, poradce ani psycholog - je spíše průvodcem na klientově cestě za změnou.

Koučovaný člověk musí zaujmout aktivní postoj (nebo se nejprve musí naučit zaujímat ve svém životě při řešení svých situací aktivní postoj) - uvědomit si, co chce, jak toho dosáhnout, vydávat se bez obav zvoleným směrem. Naučí se díky koučovi vidět situace z různých úhlů a díky nabyté sebedůvěře a sebehodnotě dokáže zvolit správná řešení svých situací, ať už v osobní či pracovní sféře.

Nejčastěji jedinec vyhledá kouče ve chvíli, kdy řeší pracovní problém, s nímž si dlouhodobě neví rady. Většinou paralelně se zvládnutím pracovních situací nastává také zlepšení ve zvládání partnerských, rodičovských a dalších situací.