Kruz prezentačních dovedností

tento typ kurzů cílí na zlepšení a osvojení technik a postupů pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou posluchačů. Cílem je naučit se „prodat" své myšlenky jiným a ovlivnit je svým názorem.

Takové kurzy jsou vhodné nejen pro obchodníky a prodejce, ale také pro všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci. Prezentace totiž není pouze vystoupení za řečnickým pultem před velkým publikem, ale především před pracovním kolektivem, zákazníky, skupinou neznámých lidí, při výuce a tréninku lidí, na pracovních setkáních a schůzích.

Zásady a principy efektivní prezentace, které se vyučují na kurzu prezentačních dovedností:

 • Prvky a etapy efektivní prezentace
 • Struktura prezentace, funkce a smysl jednotlivých částí
 • Jak posluchači vnímají, co si pamatují, jak upoutat pozornost, zaujmout
 • Jak udělat věcnou prezentaci poutavější
 • Význam dobře připravených pomůcek a materiálů – zásady pro písemné materiály a použití technických pomůcek a materiálů
 • Práce s textem, struktura vět

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy