Kruz prezentačních dovedností

tento typ kurzů cílí na zlepšení a osvojení technik a postupů pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou posluchačů. Cílem je naučit se „prodat" své myšlenky jiným a ovlivnit je svým názorem.

Takové kurzy jsou vhodné nejen pro obchodníky a prodejce, ale také pro všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci. Prezentace totiž není pouze vystoupení za řečnickým pultem před velkým publikem, ale především před pracovním kolektivem, zákazníky, skupinou neznámých lidí, při výuce a tréninku lidí, na pracovních setkáních a schůzích.

Zásady a principy efektivní prezentace, které se vyučují na kurzu prezentačních dovedností:

  • Prvky a etapy efektivní prezentace
  • Struktura prezentace, funkce a smysl jednotlivých částí
  • Jak posluchači vnímají, co si pamatují, jak upoutat pozornost, zaujmout
  • Jak udělat věcnou prezentaci poutavější
  • Význam dobře připravených pomůcek a materiálů – zásady pro písemné materiály a použití technických pomůcek a materiálů
  • Práce s textem, struktura vět