Vzdělávací kurz
Prezentační dovednosti a kultura mluveného projevu

Naučte se techniky a postupy pro zajímavé a úspěšné prezentace před skupinou.
„Prodejte" své myšlenky jiným a ovlivněte je svým názorem.

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese
 • Vedoucí pracovníci všech úrovní od TOP manažery po teamleadery
 • Všechny pozice, jejichž práce je z podstatné části založena na komunikaci

Cíle a přidaná hodnota kurzu prezentačních dovedností

 • Při prezentaci budete vystupovat jako profesionálové.
 • Perfektně budete prezentovat svoji osobu i firmu, případně produkty a projekty.
 • Získáte schopnost zaujmout publikum a během prezentace s ním pracovat.
 • Zvládnete svoji trému.
 • Nebudete mít problém s vystupováním na veřejnosti.
 • Získáte pohotovost při komunikaci a vyjadřování.
 • Prakticky si nacvičíte srozumitelnou a strukturovanou prezentaci.
 • Celkově si ujasníte proces prezentace a dobře zvolíte svoji prezentační strategii.

Obsah kurzu

Prezentace není pouze vystoupení za řečnickým pultem před velkým publikem, ale především před pracovním kolektivem, zákazníky, skupinou neznámých lidí, při výuce a tréninku lidí, na pracovních setkáních a schůzích.

Zásady a principy efektivní prezentace

 • Prvky a etapy efektivní prezentace
 • Struktura prezentace, funkce a smysl jednotlivých částí
 • Jak posluchači vnímají, co si pamatují, jak upoutat pozornost, zaujmout
 • Jak udělat věcnou prezentaci poutavější
 • Význam dobře připravených pomůcek a materiálů – zásady pro písemné materiály a použití technických pomůcek a materiálů
 • Práce s textem, struktura vět

Vlastní prezentace – příprava, realizace, analýza

 • Technika řeči (intonace, modulace, formulace vět, slovní prostředky k získání zájmu)
 • Hlasová hygiena, relaxace
 • Neverbální komunikační prostředky (body language), využití při prezentaci
 • Význam prvního dojmu, image (oblečení, barvy, neverbální signály, chování)
 • První kontakt s posluchači, jejich oslovení, zapojení, zaujetí
 • Zvládání trémy
 • Příprava na námitky posluchačů
 • Argumentační minimum
 • Práce s otázkami a reakce na otázky
 • Vedení diskuze, zodpovídání otázek (nepříjemných, rušivých)
 • Jak znovu zaujmout, vtáhnout posluchače do diskuze
 • Jak rozhýbat otázky, použití řečnických otázek
 • Ověřování pochopení, zpětná vazby
 • Jak udržovat pozitivní atmosféru
 • Moderace
 • Skupinová, individuální prezentace

Vyhodnocení prezentací – video a zpětná vazba účastníkům

Individuální plány rozvoje prezentačních dovedností

Reference

Se společností APAS spolupracujeme již sedmý rok. Seminář „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky.
Jan Března, personální ředitel, Kooperativa
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce.
Kateřina Kaspříková, HR director, Bisnode a.s.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.