Co je to komunikace

Komunikace - (z latinského communicare, tj. sdílet) znamená vzájemné sdílení - tedy sdělování i přijímání - informací. Je to společenský proces a nosičem bývá řeč či písmo.

Na komunikaci se díváme z různých pohledů a dle toho ji dělíme dle různých kritérií, např. dle prostředku komunikace na:

 • verbální (slovní či písemnou)
 • neverbální (dorozumívání beze slov - mimikou, gesty…)
 • vizuální (prostřednictvím vizuálních prostředků)

Podle zapojených účastníků dělíme komunikaci na:

 • intrapersonální (uvnitř člověka, tj. sám se sebou, ve svých myšlenkách)
 • interpersonální (mezi dvěma i více lidmi)
 • skupinová (v rámci určité sociální skupiny)
 • masová (jednosměrná komunikace směrem k většímu množství lidí - prostřednictvím masmédií, sociálních sítí…)

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy