Leadership

Mezi manažerem a lídrem je mnoho rozdílů. Hlavní náplní práce manažera je plánování, organizace a koordinace činností a lidí. Úkolem leadera je inspirovat a motivovat.

Leadership je takový způsob vedení při kterém lídr inovuje, hledá originální cesty, které rozvíjí a motivuje lidi k dlouhodobým výkonům. Lídr se ptá na zpětnou vazbu a potřeby lidí k dosažení cíle. Lídr vede svůj tým, vnímá jeho emoce a je k nim empatický.

Manažeři s rozvinutou emoční inteligencí jsou skvělými lídry a jejich týmy vykazují lepší výsledky.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy