Leadership

Mezi manažerem a lídrem je mnoho rozdílů. Hlavní náplní práce manažera je plánování, organizace a koordinace činností a lidí. Úkolem leadera je inspirovat a motivovat.

Leadership je takový způsob vedení při kterém lídr inovuje, hledá originální cesty, které rozvíjí a motivuje lidi k dlouhodobým výkonům. Lídr se ptá na zpětnou vazbu a potřeby lidí k dosažení cíle. Lídr vede svůj tým, vnímá jeho emoce a je k nim empatický.

Manažeři s rozvinutou emoční inteligencí jsou skvělými lídry a jejich týmy vykazují lepší výsledky.