Kdo je to lektor

Výraz lektor pochází z latiny. Je to osoba, která má znalosti a zkušenosti v určitém oboru, které předává dále. Lektor je učitel, odborník, na vysoké škole pak přednášející či vedoucí kurzů, autoškoly, měkkých dovedností a tak dále.

Lektor provádí výuku a praktický výcvik. Náplň jeho práce tvoří příprava obsahu a zaměření jednotlivých kurzů a jejich lekcí, zajišťování textových a jiných pomůcek pro samotné učení, přednášení učební látky, demonstrace praktických dovedností, provádění praktického výcviku.