Kdo je to manipulátor

S manipulací se setkáváme denně, mnohdy nám ani nedojde, že jsme jí byli vystaveni. Manipulátor záměrně a cíleně usiluje o převahu nad vámi. Snižuje sebevědomí protistrany, snaží se ji znejistit a vyvolat pocit viny. Každý manipulátor má své osvědčené nástroje manipulace, ale obecně lze definovat několik způsobů, které tyto osoby používají k ovládání svého okolí. K těm nejčastějším patří:

 • Snaží se v protějšku neustále vzbuzovat pocity viny.
 • Často se stylizuje do role oběti.
 • Je zcela egocentrický.
 • Snaží se zalíbit všem, být všemi obdivovaný.
 • Ostatní kritizuje, závidí, nepřeje úspěch druhým.
 • Nesnese jakoukoli kritiku, byť sebeoprávněnější.
 • Záměrně vytváří spory, šíří negativitu.
 • Neumí přijmout odpovědnost.
 • Sám jedná amorálně bez skrupulí, ale u jiných apeluje na morálku.
 • Rád vydírá, vyhrožuje, nevadí mu vysloveně lhát druhým od očí.
 • Pro své cíle jde přes mrtvoly.
 • Často se dovolává svých práv, práva ostatních neuznává.