Co je to Maslowova pyramida potřeb

Maslowova pyramida potřeb je hierarchie lidských potřeb, kterou sestavil americký psycholog Maslow již roku 1943. Od té doby je využívána ve všech možných oblastech od psychologie až po personalistiku.

Pyramida prezentuje hierarchickou strukturu lidských potřeb. Základnu pyramidy tvoří nezbytné fyziologické potřeby a postupně k vrcholu postupují další potřeby, které má člověk potřebu naplňovat jedině tehdy, pokud má naplněny potřeby pod tím. Jednoduše řečeno například dlouhodobě hladovějící člověk bez domova nebude přemýšlet o seberealizaci prostřednictvím studia práv na univerzitě.

Takto Maslow řadí lidské potřeby od těch nejdůležitějších:

  • fyziologické potřeby (dýchání, hlad, teplo)
  • potřeba bezpečí, jistoty
  • potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
  • potřeba uznání, úcty, sociálního statusu
  • potřeba seberealizace, umění atd.