Co je to Maslowova pyramida potřeb

Maslowova pyramida potřeb je hierarchie lidských potřeb, kterou sestavil americký psycholog Maslow již roku 1943. Od té doby je využívána ve všech možných oblastech od psychologie až po personalistiku.

Pyramida prezentuje hierarchickou strukturu lidských potřeb. Základnu pyramidy tvoří nezbytné fyziologické potřeby a postupně k vrcholu postupují další potřeby, které má člověk potřebu naplňovat jedině tehdy, pokud má naplněny potřeby pod tím. Jednoduše řečeno například dlouhodobě hladovějící člověk bez domova nebude přemýšlet o seberealizaci prostřednictvím studia práv na univerzitě.

Takto Maslow řadí lidské potřeby od těch nejdůležitějších:

 • fyziologické potřeby (dýchání, hlad, teplo)
 • potřeba bezpečí, jistoty
 • potřeba lásky, přijetí, sounáležitosti
 • potřeba uznání, úcty, sociálního statusu
 • potřeba seberealizace, umění atd.

 

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy