Co je to negociace

Negociace je umění vyjednávat. Tato dovednost spadající pod EQ dříve byla automaticky spojována s diplomaty, přitom je neocenitelnou dovedností pro život každého člověka. Zásadní je pak pro práci manažerů. Ti v praxi nejčastěji volí mezi dvěma negociačními způsoby, a to strategií win-win a pozičním vyjednáváním.

Negociační strategie win-win (= “výhra-výhra”) znamená, že vyjednávající strana požaduje nějakou hodnotu, zároveň ji i vytváří. Zjednodušeně řečeno všichni účastníci negociace
profitují a z vyjednávání odcházejí spokojeny obě strany.

Poziční vyjednávání má za výsledek jednu stranu získávající, druhou ztrácející. Vyjednávající strana se tedy snaží získat výhodné postavení, nebere v potaz protistranu a vztah s ní. To negativně ovlivní dlouhodobou spolupráci.

Záleží na situaci - někdy je nezbytné při negociaci použít poziční vyjednávání, někdy je vhodnější win-win. Dobrý “vyjednavač” získává konkurenční výhodu nejen dosahováním výhodnějších dohod, ale dokáže kultivovat vztahy s ostatními (v pracovním prostředí se zákazníky, dodavateli, konkurencí…).

Kdo aktivně rozvíjí své negociační dovednosti, dosahuje lépe svých cílů.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy