Co je to negociace

Negociace je umění vyjednávat. Tato dovednost spadající pod EQ dříve byla automaticky spojována s diplomaty, přitom je neocenitelnou dovedností pro život každého člověka. Zásadní je pak pro práci manažerů. Ti v praxi nejčastěji volí mezi dvěma negociačními způsoby, a to strategií win-win a pozičním vyjednáváním.

Negociační strategie win-win (= “výhra-výhra”) znamená, že vyjednávající strana požaduje nějakou hodnotu, zároveň ji i vytváří. Zjednodušeně řečeno všichni účastníci negociace
profitují a z vyjednávání odcházejí spokojeny obě strany.

Poziční vyjednávání má za výsledek jednu stranu získávající, druhou ztrácející. Vyjednávající strana se tedy snaží získat výhodné postavení, nebere v potaz protistranu a vztah s ní. To negativně ovlivní dlouhodobou spolupráci.

Záleží na situaci - někdy je nezbytné při negociaci použít poziční vyjednávání, někdy je vhodnější win-win. Dobrý “vyjednavač” získává konkurenční výhodu nejen dosahováním výhodnějších dohod, ale dokáže kultivovat vztahy s ostatními (v pracovním prostředí se zákazníky, dodavateli, konkurencí…).

Kdo aktivně rozvíjí své negociační dovednosti, dosahuje lépe svých cílů.