Vzdělávací kurz
Přesvědčivá komunikace a vyjednávání

Aneb jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe, než soutěživost a jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany.

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní od TOP manažery po mistry
 • Všem, kteří se potřebují ve své práci (i mimo ní) dohodnout, ať se to týká prodejních kontraktů nebo jednání s obchodními (nebo neobchodními) partnery nebo zaměstnanci a nadřízenými.

O čem kurzu je?

Vyjednávání je jedinečná aktivita - částečně věda, částečně umění, částečně technika. Pro mnohé pak technika a věda ve kterých je umění se vyznat.

Tento dvou až třídenní interaktivní kurz komunikace vám ukáže, jak spolupráce může vést ke kýženému výsledku lépe, než soutěživost a jak dosáhnout dobrého výsledku pro obě strany.

Absolventi kurzu se naučí

Co je to vyjednávání

 • Typy vyjednávání a umění přesvědčovat
 • Vyjednávání typu výhra - výhra
 • Vyjednávání typu výhra - prohra
 • Odlišné fáze vyjednávacího procesu
 • Pochopení procesu - cesta ke kontrole při vyjednávaní

Minimum přípravy pro vyjednávání

 • Kontrolní list
 • Být připraven na všechno, nezapomenout na nic

Strategie a taktiky ve vyjednávání, kdy a jak je používat a naopak jak je odhalit a bránit se jim

 • Cvičení a případové studie, které pomohou účastníkům odhalit vlastní strategie a styly vyjednávání
 • Typy vyjednávačů
 • Lidské faktory (potřeby, pocity, priority)

Komunikace při vyjednávání

 • Jak dosáhnout souhlasu
 • Budování vztahů
 • Rozvíjení komunikačních dovedností
 • Empatie
 • Dospělá versus manipulativní komunikace
 • Asertivní přístup výhra - výhra
 • Dospělý více než asertivní
 • HRY v životě a práci
 • Transakční analýza
 • Váš egogram

Vyjednávací proces

 • Jak zahájit správný zahajovací proces
 • Výměny ber - dej. Jak čelit negativním taktikám
 • Jak nenechat se sebou manipulovat
 • Být přátelský k lidem a tvrdý k problému

Co je vyjednávací houpačka?

 • Případové studie a analýza řešení
 • Nejčastější chyby při vyjednávání
 • Zakončení a shrnutí vyjednávacího procesu
 • Ubezpečení se, že dohody bylo skutečně dosaženo

Reference

Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav Šlechta - majitel společnosti
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Jan Drda - Česká spořitelna
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.