Co je to emoční inteligence

Pojem emoční inteligence uvedli poprvé v roce 1990 P. Salovey a J. D. Mayer, rozšířil jej Daniel Goleman, který napsal knihy Emoční inteligence a Práce s emoční inteligencí.

Lze ji chápat jako schopnost zvládání svých emocí a umění vcítit se do emocí ostatních jedinců. V této souvislosti mluvíme o emočních kompetencích sebe-regulace a sebe-uvědomění ve vztahu k sobě, o empatii a soucitu ve vztahu k ostatním.

Některé znaky nízké emoční inteligence podle P.Saloveye a. J. D.Mayera.

Lidé s nízkou emoční inteligencí:

 • Nepřebírají odpovědnost za vlastní pocity.
 • Nejsou schopni vám říct, proč cítí to, co cítí (obzvláště buďte na pozoru u těch, kteří vás označí za příčinu svých emocí).
 • Útočí na vás, obviňují vás, nařizují vám, kritizují vás a radí vám.
 • Přerušují vás.
 • Napomínají vás a dělají vám kázání.
 • Soudí vás.
 • Snaží se ve vás vyvolat pocity viny.

Naopak lidé s vysokou emoční inteligencí:

 • Vyjadřují své emoce jasně a přímo.
 • Neobávají se vyjádřit své emoce.
 • Nevládnou jim negativní emoce a nejsou plni negativních emocí, jakými jsou: strach, obavy, vina, zahanbení, rozpaky, závislost, zklamání, beznaděj, bezmoc, pocit oběti, sebelítost….
 • Dovolí svým pocitům, aby je provázely životem.
 • Vyrovnávají pocity (dávají do souvislostí) rozumem, logikou a prožíváním reality.
 • Cítí se být pány svého života a přebírají plnou zodpovědnost za své pocity, myšlenky, emoce a činy.

Více v publikacích autorů:

David Goleman: Emoční inteligencePráce s emoční inteligencí
P. Salovey a J. D. Mayer