Co jsou to organizační dovednosti

Organizační dovednosti neboli schopnosti jako naplánovat čas, úkoly, práci atd. způsobem, aby dotyčný vše stihl v termínu, bez větších problémů i bez stresu. Ideálně by určitými organizačními dovednostmi měl oplývat každý zaměstnanec. Výborné organizační dovednosti pak musí mít vedoucí zaměstnanec, aby dokázal naplánovat práci nejen sobě, ale také podřízeným.

Člověk s těmito schopnostmi umí koordinovat svou práci a případným podřízeným umně rozděluje úkoly, odhaduje potřebný čas na jejich splnění, má průběžný přehled o plnění úkolů a o tom, jak je lidé zvládají a nejsou-li ve stresu. Pokud zjistí, že některý z úkolů či projekt obecně je ve skluzu, musí zvládnout adekvátně reagovat a zpoždění dohnat.