Co jsou to organizační dovednosti

Organizační dovednosti neboli schopnosti jako naplánovat čas, úkoly, práci atd. způsobem, aby dotyčný vše stihl v termínu, bez větších problémů i bez stresu. Ideálně by určitými organizačními dovednostmi měl oplývat každý zaměstnanec. Výborné organizační dovednosti pak musí mít vedoucí zaměstnanec, aby dokázal naplánovat práci nejen sobě, ale také podřízeným.

Člověk s těmito schopnostmi umí koordinovat svou práci a případným podřízeným umně rozděluje úkoly, odhaduje potřebný čas na jejich splnění, má průběžný přehled o plnění úkolů a o tom, jak je lidé zvládají a nejsou-li ve stresu. Pokud zjistí, že některý z úkolů či projekt obecně je ve skluzu, musí zvládnout adekvátně reagovat a zpoždění dohnat.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy