Osobnostní typologie

Osobnost je chápána jako celek vlastností jedince, jeho individuálních biologických, psychologických i sociálních aspektů.

Osobnost člověka se tvoří již od narození. Vyvíjí se vztah a přístup k sobě, k druhým, k prostředí. Každý člověk je jedinečný, přesto jsou určité znaky, které některé osobnosti spojují.

Osobnostní typologie je významnou součástí psychologie. Díky ní dokážeme analyzovat chování určitých skupin, definovat, kdo dokáže vynikat v konkrétních činnostech atd.

Typy osobností dělíme...

...podle toho, odkud jedinec čerpá životní energii:

 • extrovert - jedinec čerpající energii z vnějšího světa, rád mluví, má rád společnost, akci, změnu x frustruje ho nedostatek vnějších podnětů, klid
 • introvert - čerpá energii ze svého vnitřního světa, méně hovoří a pokud, tak raději o hlubokých tématech v užším kruhu lidí, které zná. Upřednostňuje ticho a klid, naopak velká společnost a akce ho vyčerpávají. Uvádí se, že introverti tvoří minoritu populace (cca třetinu lidí).

..dle temperamentu (Galénova čtveřice):

 • sangvinik - optimistický, společenský, aktivní
 • cholerik - vznětlivý, netrpělivý, dominantní
 • flegmatik - klidný, pomalý, konzervativní
 • melancholik - přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

Kromě Galénovy čtveřice dnes existuje celá řada testů, kde si každý může na několik kliků zjistit, k jakému typu se jeho povaha či schopnost empatie přiklání. Každý má tak možnost pochopit lépe sám sebe a své jednání.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy