Osobnostní typologie

Osobnost je chápána jako celek vlastností jedince, jeho individuálních biologických, psychologických i sociálních aspektů.

Osobnost člověka se tvoří již od narození. Vyvíjí se vztah a přístup k sobě, k druhým, k prostředí. Každý člověk je jedinečný, přesto jsou určité znaky, které některé osobnosti spojují.

Osobnostní typologie je významnou součástí psychologie. Díky ní dokážeme analyzovat chování určitých skupin, definovat, kdo dokáže vynikat v konkrétních činnostech atd.

Typy osobností dělíme...

...podle toho, odkud jedinec čerpá životní energii:

  • extrovert - jedinec čerpající energii z vnějšího světa, rád mluví, má rád společnost, akci, změnu x frustruje ho nedostatek vnějších podnětů, klid
  • introvert - čerpá energii ze svého vnitřního světa, méně hovoří a pokud, tak raději o hlubokých tématech v užším kruhu lidí, které zná. Upřednostňuje ticho a klid, naopak velká společnost a akce ho vyčerpávají. Uvádí se, že introverti tvoří minoritu populace (cca třetinu lidí).

..dle temperamentu (Galénova čtveřice):

  • sangvinik - optimistický, společenský, aktivní
  • cholerik - vznětlivý, netrpělivý, dominantní
  • flegmatik - klidný, pomalý, konzervativní
  • melancholik - přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

Kromě Galénovy čtveřice dnes existuje celá řada testů, kde si každý může na několik kliků zjistit, k jakému typu se jeho povaha či schopnost empatie přiklání. Každý má tak možnost pochopit lépe sám sebe a své jednání.