Pasivní agresivita

Pasivní agresivita vychází z pocitu nedoceněnosti a neschopnosti. Pasivní agresor se uchyluje k projevům nespokojenosti a doufá, že se něco změní.

Příklady pasivní agresivity:

 • mlčení jako způsob trestu (ať už pro dítě, partnera či přítele),
 • ignorace i v případě cílené otázky,
 • dlouhotrvající lhostejnost s cílem vyvolání výbuchu hněvu u druhého,
 • úmyslné zapomínání dohodnutých termínů a úkolů,
 • vyvolávání pocitu viny, stavění se do role oběti,
 • ironické poznámky a sarkasmus,
 • obviňování místo přijetí vlastní zodpovědnosti, 
 • pokládání útočných otázek, například: “Jsi normální?”,
 • zamlčování informací.

Projevy pasivní agresivity mají jediný cíl - potřebu získat nad druhým člověkem převahu a moc. Jedná se často o nevědomou reakci jedince na převahu ve vztahu, ve kterém je pasivně agresivní jedinec emocionálně či materiálně vázán.

Jde o psychickou poruchu, na níž lze pracovat. Jedinec se může naučit přijmou fakt, že mít vztek je normální, otevřeně vyjadřovat své názory a pocity i za cenu konfliktu.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy