Co je to plán osobního rozvoje

V rámci osobního rozvoje - tedy cíleného studia a tréninku za účelem zlepšit svůj život - je dobré vypracovat si strategii.

Tento plán osobního rozvoje je jasným přehledem činností obsahujícím vzdělávání v rámci hard skills, pracovní aktivity vedoucí ke zvýšení kvalifikace, zlepšení emoční inteligence.
Životní růst, štěstí a úspěch jsou totiž podmiňovány právě vědomým osobním rozvojem.

Cílem plánu osobního rozvoje je definovat činnosti a snahy, které zajistí nabytí vybraných znalostí/dovedností.

Postup pro utvoření plánu:

 • analýza/identifikace potřeb pro rozvoj
 • stanovení náplně, metod a cílů
 • časový harmonogram činností
 • hodnocení/ověření plnění plánu

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy