Co je to plán osobního rozvoje

V rámci osobního rozvoje - tedy cíleného studia a tréninku za účelem zlepšit svůj život - je dobré vypracovat si strategii.

Tento plán osobního rozvoje je jasným přehledem činností obsahujícím vzdělávání v rámci hard skills, pracovní aktivity vedoucí ke zvýšení kvalifikace, zlepšení emoční inteligence.
Životní růst, štěstí a úspěch jsou totiž podmiňovány právě vědomým osobním rozvojem.

Cílem plánu osobního rozvoje je definovat činnosti a snahy, které zajistí nabytí vybraných znalostí/dovedností.

Postup pro utvoření plánu:

  • analýza/identifikace potřeb pro rozvoj
  • stanovení náplně, metod a cílů
  • časový harmonogram činností
  • hodnocení/ověření plnění plánu