Co je to plán osobního rozvoje

V rámci osobního rozvoje - tedy cíleného studia a tréninku za účelem zlepšit svůj život - je dobré vypracovat si strategii.

Tento plán osobního rozvoje je jasným přehledem činností obsahujícím vzdělávání v rámci hard skills, pracovní aktivity vedoucí ke zvýšení kvalifikace, zlepšení emoční inteligence.
Životní růst, štěstí a úspěch jsou totiž podmiňovány právě vědomým osobním rozvojem.

Cílem plánu osobního rozvoje je definovat činnosti a snahy, které zajistí nabytí vybraných znalostí/dovedností.

Postup pro utvoření plánu:

  • analýza/identifikace potřeb pro rozvoj
  • stanovení náplně, metod a cílů
  • časový harmonogram činností
  • hodnocení/ověření plnění plánu

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

1.2.2023

  • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
  • Prohloubení empatie
  • Nižší míra nelibých emocí
  • Posílení emoční inteligence
  • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
  • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
  • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
  • Posílení spolupráce
  • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

1.2.2023

  • Práce s vlastními emocemi
  • Posílení spolupráce
  • Umění vést nepříjemnou konverzaci
  • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
  • Odolnost vůči stresu
  • Vnitřní vyrovnanost
  • Ovládání emocí
  • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy