Povahové typy

Osobnost člověka je chápána jako souhrn individuálních biologických, psychologických a sociálních aspektů. Část osobnosti je vrozená, část člověk přejímá výchovou a vztahem k okolnímu prostředí. Pro lepší pochopení jednotlivých povahových typů je psychologové dle specifických vlastností dělí do skupin:

  • Sangvinik - veselý, otevřený a bezstarostný. Libuje se si ve společnosti, rád je jejím středem. Skvělý společník, zvědavý a hravý. Je skvělým podřízeným hráčem, nemá potřebu velet. Je názorově a emočně nestálý.
  • Cholerik - nesnáší, když nemá pravdu, potřebuje vyhrávat.Je tvrdohlavý a cílevědomý. Bývá dobrý šéf. Neumí  však příliš pracovat s emocemi, často vybuchne, otevřeně či skrytě. Žije přítomností, k minulosti se nevrací.
  • Flegmatik - klidný až lhostejný, mírumilovný, vyrovnaný a poměrně spolehlivý. Dokáže si zachovat chladnou hlavu. Je přátelský a oblíbený.
  • Melancholik - uzavřený, tichý, přecitlivělý a vážný. V komunikaci nečitelný. Špatně snáší změny. Je pesimistický. Často má nízké sebevědomí. Soustředěný, mlčenlivý a přemýšlivý.