Povahové typy

Osobnost člověka je chápána jako souhrn individuálních biologických, psychologických a sociálních aspektů. Část osobnosti je vrozená, část člověk přejímá výchovou a vztahem k okolnímu prostředí. Pro lepší pochopení jednotlivých povahových typů je psychologové dle specifických vlastností dělí do skupin:

 • Sangvinik - veselý, otevřený a bezstarostný. Libuje se si ve společnosti, rád je jejím středem. Skvělý společník, zvědavý a hravý. Je skvělým podřízeným hráčem, nemá potřebu velet. Je názorově a emočně nestálý.
 • Cholerik - nesnáší, když nemá pravdu, potřebuje vyhrávat.Je tvrdohlavý a cílevědomý. Bývá dobrý šéf. Neumí  však příliš pracovat s emocemi, často vybuchne, otevřeně či skrytě. Žije přítomností, k minulosti se nevrací.
 • Flegmatik - klidný až lhostejný, mírumilovný, vyrovnaný a poměrně spolehlivý. Dokáže si zachovat chladnou hlavu. Je přátelský a oblíbený.
 • Melancholik - uzavřený, tichý, přecitlivělý a vážný. V komunikaci nečitelný. Špatně snáší změny. Je pesimistický. Často má nízké sebevědomí. Soustředěný, mlčenlivý a přemýšlivý.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy