Co je to přirozená autorita

Přirozená autorita - lidé v rámci určitých skupin dávají při svém jednání a rozhodování na názory, postoje a rozhodnutí jedinců, kteří oplývají tzv. přirozenou autoritou.

Přirozená autorita často mívá schopnosti jako dar řeči, výmluvnosti, přesvědčivosti. Jedná způsobem, který okolí považuje za následováníhodný.

Dokáže kooperovat s ostatními, umí se rychle rozhodovat, výsledky jeho rozhodnutí jsou efektivní, správné, mnohokrát osvědčené. Z těchto důvodů je pro ostatní přijatelné a přirozené takovou autoritu následovat a respektovat.

Někdy se takové autoritě říká také neformální. Naopak formální autoritou se stává jedinec, který tuto roli má institucionalizovanou shora. Může, ale nemusí zároveň mít přirozenou autoritu. Pokud přirozenou autoritu nemá, ostatní v dané skupině či organizaci jej pak respektují a následují hlavně z pozice jeho oficiálně přidělené role, nikoli na základě jeho přirozených schopností.

Příkladem nezpochybnitelné formální autority je např. role soudce či velícího důstojníka v armádě.

Lidé s přirozenou autoritou bývají většinou jedinci se silnou sebereflexísebeuvědoměním.