Co je to přirozená autorita

Přirozená autorita - lidé v rámci určitých skupin dávají při svém jednání a rozhodování na názory, postoje a rozhodnutí jedinců, kteří oplývají tzv. přirozenou autoritou.

Přirozená autorita často mívá schopnosti jako dar řeči, výmluvnosti, přesvědčivosti. Jedná způsobem, který okolí považuje za následováníhodný.

Dokáže kooperovat s ostatními, umí se rychle rozhodovat, výsledky jeho rozhodnutí jsou efektivní, správné, mnohokrát osvědčené. Z těchto důvodů je pro ostatní přijatelné a přirozené takovou autoritu následovat a respektovat.

Někdy se takové autoritě říká také neformální. Naopak formální autoritou se stává jedinec, který tuto roli má institucionalizovanou shora. Může, ale nemusí zároveň mít přirozenou autoritu. Pokud přirozenou autoritu nemá, ostatní v dané skupině či organizaci jej pak respektují a následují hlavně z pozice jeho oficiálně přidělené role, nikoli na základě jeho přirozených schopností.

Příkladem nezpochybnitelné formální autority je např. role soudce či velícího důstojníka v armádě.

Lidé s přirozenou autoritou bývají většinou jedinci se silnou sebereflexísebeuvědoměním.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy