AKCE - WORKSHOP emoční učení 3.6.2022 - zde

Co je to sebereflexe

Schopnost přemýšlet o sobě, o svém jednání a následně ho adekvátně posoudit - co člověka k danému chování vedlo atp. Zjednodušeně sebereflexe = sebehodnocení. Je také nutným předpokladem pro odpovědnost za sebe a své činy, a je tak nezbytná nejen pro přemýšlení o sobě, hodnocení vlastního jednání, ale také pro etiku (tedy morálku).

Schopnost sebereflexe je projevem inteligence. Člověk si jejím prostřednictvím uvědomuje nejen své vnitřní pocity, ale také své možnosti, schopnosti, talent versus slabé stránky. Skrze sebereflexi si jedinec uvědomuje rovněž svůj vztah k ostatním lidem kolem sebe.

Sebereflexi lze účinně využívat v různých oblastech života - např. v pracovní sféře. Pracovní sebereflexe pomáhá při zvládnutí náročného úkolu nebo přijetí pozice s velkou zodpovědností, při posouzení pracovních výsledků, a to včetně negativních momentů.