Co je to sebeuvědomění

Sebeuvědomění je schopnost sebepozorování a vědomí sebe sama jako jedince ve vztahu k ostatním lidem i prostředí. Dostatečné sebeuvědomění znamená také dostatečnou míru sebehodnocení a sebevědomí.

Jedinec s vysokou mírou emoční inteligence mívá často zdravou míru sebeuvědomění.

Emoční sebeuvědomění pomáhá jedinci identifikovat v jakékoli situaci, jakou emoci právě prožívá a jak s ní pracovat. Pomáhá rozpoznávat souvislosti mezi vlastním myšlením a cítěním.

Jedinci mající emoční sebeuvědomění jsou si plně vědomi toho, jaká přesvědčení, hodnoty a cíle je ovlivňují. To jim pomáhá také ke správnému sebeocenění, sebevědomí a sebeúctě.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy