Co je to příznaky syndromu vyhoření

Příznaky syndromu vyhoření (psychického stavu projevujícího se jako naprosté vyčerpání, vyhasnutí, doprovázeno pocity totální beznaděje a nulovou radostí ze života) se projevují v několika rovinách:

psychické příznaky:

 • ztráta dřívějšího nadšení pro práci, nechuť k práci, apatie
 • negativní postoj k reálnému životu, úniky do fantazie
 • potíže se soustředěním, s pamětí
 • agresivita, popudlivost

mezilidské vztahy:

 • neochota komunikovat, pracovat s kolegy, klienty (hlavně s těmi náročnými na jednání)
 • postupné omezování kontaktů s kolegy, lhostejnost vůči zaměstnavateli/firmě
 • narůstání konfliktů i v soukromé sféře
 • klesající pracovní výkonnost

tělesné příznaky:

 • poruchy spánku, zažívání, nechutenství, častá nemocnost
 • stálá únava až vyčerpání
 • problémy s vysokým tlakem, svalové napětí

Syndromem vyhoření jsou ohroženi ve zvýšené míře lidé pracující v tzv. pomáhajících profesích vyžadujících každodenní mezilidskou komunikaci.