Co je to příznaky syndromu vyhoření

Příznaky syndromu vyhoření (psychického stavu projevujícího se jako naprosté vyčerpání, vyhasnutí, doprovázeno pocity totální beznaděje a nulovou radostí ze života) se projevují v několika rovinách:

psychické příznaky:

 • ztráta dřívějšího nadšení pro práci, nechuť k práci, apatie
 • negativní postoj k reálnému životu, úniky do fantazie
 • potíže se soustředěním, s pamětí
 • agresivita, popudlivost

mezilidské vztahy:

 • neochota komunikovat, pracovat s kolegy, klienty (hlavně s těmi náročnými na jednání)
 • postupné omezování kontaktů s kolegy, lhostejnost vůči zaměstnavateli/firmě
 • narůstání konfliktů i v soukromé sféře
 • klesající pracovní výkonnost

tělesné příznaky:

 • poruchy spánku, zažívání, nechutenství, častá nemocnost
 • stálá únava až vyčerpání
 • problémy s vysokým tlakem, svalové napětí

Syndromem vyhoření jsou ohroženi ve zvýšené míře lidé pracující v tzv. pomáhajících profesích vyžadujících každodenní mezilidskou komunikaci.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy