Co jsou to psychometrické testy

Psychometrické testy slouží personalistům k předvýběru kandidátu na volné místo, ale také k rozvíjení stávajících zaměstnanců. Odhalují reální schopnosti a potenciál kandidáta vykonávat určitou práci.

Kvalitní testy zahrnují v sobě validitu, reliabilitu i skóre lživosti.

  • Validita - pravdivost - zda uchazeč nepodvádí.
  • Reliabilita - spolehlivost testu - zda dostaneme při opakování podobné výsledky.
  • Lžiskóre - dokáže odhalit snahu testovaného vylepšovat své schopnosti.Co testy změří?

Zaměření testů se liší podle testované skupiny - absolventi, asistentky, prodejci, manažeři, servisní pracovníci, atd.

Testy prověřují početní dovednosti, verbální schopnosti, logické myšlení, paměť a schopnost učení, zvládání stresu, prostorovou představivost, schopnost udržet pozornost. Dále pak prověřují multitasking, koordinace zraku a rukou, v neposlední řadě také testy cizích jazyků.

Psychometrické testy obecně dělíme na:

  • Testy osobnosti - jejich úkolem je prozradit něco o lidské osobnosti - projektivní testy, objektivní testy osobnosti a dotazníky (škálování odpovědí).
  • Výkonové testy - měří výkon v konkrétní oblasti, schopnosti či dovednosti - testy inteligence, testy speciálních schopnosti (pozoronost, paměť, kreativita,...)