Psychometrické testy slouží personalistům k předvýběru kandidátu na volné místo, ale také k rozvíjení stávajících zaměstnanců. Odhalují reální schopnosti a potenciál kandidáta vykonávat určitou práci.

Kvalitní testy zahrnují v sobě validitu, reliabilitu i skóre lživosti.

 • Validita - pravdivost - zda uchazeč nepodvádí.
 • Reliabilita - spolehlivost testu - zda dostaneme při opakování podobné výsledky.
 • Lžiskóre - dokáže odhalit snahu testovaného vylepšovat své schopnosti.Co testy změří?

Zaměření testů se liší podle testované skupiny - absolventi, asistentky, prodejci, manažeři, servisní pracovníci, atd.

Testy prověřují početní dovednosti, verbální schopnosti, logické myšlení, paměť a schopnost učení, zvládání stresu, prostorovou představivost, schopnost udržet pozornost. Dále pak prověřují multitasking, koordinace zraku a rukou, v neposlední řadě také testy cizích jazyků.

Psychometrické testy obecně dělíme na:

 • Testy osobnosti - jejich úkolem je prozradit něco o lidské osobnosti - projektivní testy, objektivní testy osobnosti a dotazníky (škálování odpovědí).
 • Výkonové testy - měří výkon v konkrétní oblasti, schopnosti či dovednosti - testy inteligence, testy speciálních schopnosti (pozoronost, paměť, kreativita,...)

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy