Co je to sebekoučink

Sebekoučink (z angl. selfcoaching) je cílená vnitřní činnost jedince pro ujasnění, kdo je, co chce, jak toho dosáhnout, jak vytrvat atp. Místo “externího” kouče je jedinec koučem sám sobě. Každá naše myšlenka totiž mění fyzický stav našich mozkových spojení. Zjednodušeně řečeno jsme tedy tím, nač myslíme. Rozhodujeme, jak se budeme cítit, jsme zodpovědní za míru svého sebevědomí a sebehodnocení.  

Naše myšlenky jsou často ovlivněné nevhodnými schematy, která jsme si v některé fázi života nevědomky vytvořili, a vytvářejí naši realitu uvnitř i venku. Nevhodné schéma lze odstranit. Pokud se cítíme nekomfortně, náš protějšek v komunikaci to vnímá (i když jen na nevědomé úrovni) jako negativní emoce. Řeč svého těla nedokážeme zcela ovládat, často tak tedy řekneme i to, co nechceme. V takových případech si lze pokládat sebekoučovací otázky jako:

 • Co mi pomůže získat klidnou mysl?
 • Už jsem někdy v podobné situaci klid zažil? Co k tomu vedlo, jak se to podařilo?
 • Šlo by to to využít i v této aktuální situaci?

Aby však byl jedinec schopný efektivního sebekoučinku, musí znát a prožívat své emoce a naučit se pracovat s pozitivními cíli. Změní-li nevhodný způsob myšlení, změní tím i své prožívání (a naopak). Výzkumy totiž ukázaly, že úspěšní lidé mívají pozitivní očekávání, neúspěšní mívají předem očekávání negativní.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy