Co je to sebeláska

Sebeláska - kladný vztah k sobě sama. Vědomí a přijetí sama sebe a pozitivní vnímání toho, jaký jsem, a to včetně slabých stránek (nezaměňovat sebelásku se sobectvím, které je na rozdíl od sebelásky jevem negativním). Patří do osobních emočních kompetencí jedince. Sebeláska je základem a podmínkou jeho spokojeného, naplněného života. Zároveň je sebeláska předpokladem k tomu, abychom dokázali mít pozitivní, láskyplné vztahy s dalšími osobami.

Sebeláska je mimo jiné vědomí toho, že:

 • i včetně svých chyb je jedinec jako člověk v pořádku
 • může rozhodovat v životních situacích ve svůj prospěch, má možnost volby
 • může se rozhodovat bez zvažování, co tomu řeknou osoby v okolí
 • může se stranit lidí, kteří jej nerespektují
 • dokáže zdravě přijímat pozitivní i negativní zpětnou vazbu
 • má právo na svůj názor a říci NE
 • hodnota jedince coby člověka vyplývá z jeho existence, ne z toho, co dokázal/nedokázal

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy