Co je to sebeláska

Sebeláska - kladný vztah k sobě sama. Vědomí a přijetí sama sebe a pozitivní vnímání toho, jaký jsem, a to včetně slabých stránek (nezaměňovat sebelásku se sobectvím, které je na rozdíl od sebelásky jevem negativním). Patří do osobních emočních kompetencí jedince. Sebeláska je základem a podmínkou jeho spokojeného, naplněného života. Zároveň je sebeláska předpokladem k tomu, abychom dokázali mít pozitivní, láskyplné vztahy s dalšími osobami.

Sebeláska je mimo jiné vědomí toho, že:

  • i včetně svých chyb je jedinec jako člověk v pořádku
  • může rozhodovat v životních situacích ve svůj prospěch, má možnost volby
  • může se rozhodovat bez zvažování, co tomu řeknou osoby v okolí
  • může se stranit lidí, kteří jej nerespektují
  • dokáže zdravě přijímat pozitivní i negativní zpětnou vazbu
  • má právo na svůj názor a říci NE
  • hodnota jedince coby člověka vyplývá z jeho existence, ne z toho, co dokázal/nedokázal