Co je to sociální dovednost

Sociální dovednost neboli společenská obratnost je schopnost navázat a udržet vztah s druhými lidmi. Komunikativnost, asociování, vytváření smyslu činnosti, řešení problému pokusem a omylem, intuice, cit, celostní zaměření, umění efektivní spolupráce, umění jednat a vyjednávat s lidmi, umění vést a řídit druhé lidi, motivovat je k větším výkonům, naučené dovednosti založené na pravidlech.

Umět si vybrat vhodnou chvíli k rozhovoru, k prosbě o pomoc. Najít vhodnou chvíli pro intimní rozhovor s partnerem. Připravit podmínky pro výměnu názorů bez zbytečných emocí a hádek. Schopnost přiznat chybu a napravit ji i s pomocí druhých. Schopnost učit se z vlastních i cizích chyb. Umět povzbudit a pochválit druhé. Ochota pomáhat druhým, odpouštět jim.  Umění dohodnout se s druhými, uzavírat kompromisy, dohody, win – win. Budování svých sociálních sítí. Obhajoba svých legitimních práv.