Telefonická komunikace

Telefonování je jednou ze základních forem komunikace. Má svoje zásady, pravidla a také limity, které byste nikdy neměli překročit.

5 pravidel správného telefonování

  • klaďte důraz na správný pozdrav, představení se a rozloučení
  • neutrácejte čas svůj, ani druhého, zjistěte, zda voláte vhod
  • mluvte vždy v klidu a slušně, emoce nemají v pracovních hovorech místo
  • nebojte se hovor usměrnit, pokud utíká mimo téma, ale buďte vždy taktní
  • některé věci se po telefonu neřeší, závažné důvody pro hovor řešte raději osobně

Jak správně telefonovat se můžete naučit od odborníků na kurzech.