Typ člověka

Každý člověk je jedinečnou osobností. Díky psychologii máme ustálené typy osobností, díky kterým lépe chápeme jednání jedinců.

Mezi nejznámější dělení patří např.:

  • extrovert - jedinec čerpající energii z vnějšího světa, rád mluví, má rád společnost, akci, změnu x frustruje ho nedostatek vnějších podnětů, klid
  • introvert - čerpá energii ze svého vnitřního světa, méně hovoří a pokud, tak raději o hlubokých tématech v užším kruhu lidí, které zná. Upřednostňuje ticho a klid, naopak velká společnost a akce ho vyčerpávají. Uvádí se, že introverti tvoří minoritu populace (cca třetinu lidí).

Jiné dělení:

  • sangvinik - optimistický, společenský, aktivní
  • cholerik - vznětlivý, netrpělivý, dominantní
  • flegmatik - klidný, pomalý, konzervativní
  • melancholik - přecitlivělý, tendující ke smutku, tichý

Ke zjištění typu člověka se používají osobnostní testy. Díky nim lze snadněji rozklíčovat příčiny jednání. Po poznání se dá na rozvoji osobnosti dále pracovat. Buď samostudiem nebo s odborníky za zády.