Typologie lidí

Lidé se dají členit podle různých kritérií. Nejčastěji se typologií lidí zabývá psychologie. Avšak i laikovi znalost alespoň některé z uznávaných a prověřených typologií pomáhá v pracovním i osobním životě lépe porozumět lidem v okolí a jejich jednání a ve spojení s empatií se stává cenným nástrojem pro efektivní komunikaci.

Jednou z prvních typologií ještě z doby antiky je dodnes používaná Galénova čtveřice dle jedincova temperamentu:

 • Sangvinik - optimistický, lehko se nadchne pro novou věc - často však jeho prvotní zájem a nadšení rychle opadá (v práci to bývají ideální “rozjížděči projektů”). Když už jej něco rozčílí, vztek netrvá dlouho. Nemá rád nudu, jednotvárnost. Netrápí se zbytečně starými křivdami, ve společnosti bývá oblíbený pro svou veselou, otevřenou povahu.
 • Cholerik - lehko ho rozčílí i zdánlivá drobnost, netrpělivý, zloba jej opouští výrazně déle než sangvinika. Impulzivní, je pro něj obtížné se ovládat. Rád prosazuje své zájmy i názory (v pracovní sféře často usiluje o vedoucí pozice), nerad se přizpůsobuje ostatním. Nemá rád jednotvárnost, klidné činnosti jej rozčilují, příkazy (kromě těch, které vydává sám), jej iritují. Má rád společnost, akci.
 • Flegmatik - rozvážný, neprůbojný, konzervativní, velmi těžce se přizpůsobuje změnám. Nemá rád konflikty a na rozdíl od výše uvedených typů mu vyhovuje systematická až monotónní práce v klidu. Nemá problém se přizpůsobit. Upřednostňuje řád a pravidla. Straní se hluku a velkých akcí.
 • Melancholik - značně emočně nevyrovnaný, se sklony k pesimismu, prožívá city velmi intenzivně, často má problémy se sebevědomím. Bývá zodpovědný a spolehlivý v osobním životě i v práci. Neusiluje o vedoucí pozice - nerad totiž nese tíhu zodpovědnosti. Vyhovuje mu klidné prostředí, stabilita. Pro klidnou mysl potřebuje porozumění okolí. Naopak změny, riziko a rychlé akce ho odrazují.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy