Jaké známe typy emocí?

Emoce jsou psychické a sociální procesy subjektivního prožívání daného jedince. Psychické prožívání doprovází fyziologické projevy jako různě intenzivní srdeční tep a změna rychlosti dýchání, dále motorické projevy jako mimika.

Rozlišujeme různé emoce dle různých kritérií, typicky dle délky/intenzity prožitku:

 • afekt - velmi intenzivní, bouřlivá emoce, avšak krátkého trvání, jedinec je schopen při afektu minimální racionální kontroly svého projevu
 • nálada - dlouhodobější, stabilnější průběh, nálada nemusí mít jasný předmět a přesné zacílení, souvisí více s povahou člověka, jeho zážitky, zkušenostmi
 • vášeň - značně intenzivní, dlouhodobá emoce ovlivňující celého člověka a na rozdíl od nálady je vázána na konkrétní subjekt (člověka, aktivitu - koníček, ideje…)


Dle kvality dělíme emoce na:

 • nižší emoce - základní emoce související s instinkty a pudy (strach, radost, smutek, zlost)
 • vyšší emoce - nejsou vrozené, souvisejí s etikou, morálkou, intelektem (čest, cit pro spravedlnost)

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2023

4.3.2023

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

27.11.2023 - obsazeno

15.1.2024

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy