SEMINÁŘ

12 pilířů emočního učení aneb jsem režisér i producent svého vlastního života

Manažerská snídaně, ochutnávka.

Údajně jsme první populace, která žije bez přestávky, neustále zahlcena informacemi zvenčí, mobilních sítí, sledování všeho a všude.

Není čas na dlouhé akce k jednomu tématu a už vůbec ne na hlubší přemýšlení o něm.

Proto jsme úspěšné projekty emočního učení zredukovali na 12 klíčových pilířů, které lze absolvovat každý měsíc v roce v rozsahu jednoho dne.

Co Vám a vašemu týmu absolvování projektu přinese?

Otevřete se radosti, která vás čeká dnes, zítra nebo dokonce už v příští hodině. Ujistíte se, že jste připraveni přijímat nové věci a příležitosti, které vám umožňují nově vnímat a mít pocit, že žijete, že vám přibývá sil a jste duchem přítomni v každém okamžiku.

Odhodíte všechny předem utvořené představy toho, jak by měl vypadat nadcházející den, a prožijte ho nově s čerstvou hlavou.

Co nám brání ve změně? Jsou to reálné překážky nebo příběhy, které si kolem toho vytváříme? Poznáte, jak je to u vás osobně.

Procítíte a prožijete si, jak vás vaše srdce může provést náročnými časy.

Vzpomenete si, že kdysi jste se necítili odděleni od svého okolí a

 • milovali vše, co jste dělali a dělali jste to, co jste milovali;
 • prosperovali bez velké dřiny a snažení se;
 • byli bezpodmínečně šťastní;
 • se rychle učili a bezstarostně jste tvořili;
 • si plnými doušky užívali života. Stále v přítomném okamžiku. Ve flow;
 • byli sami sebou. Autentičtí, bez přetvářky;
 • milovali všechny včetně sebe;
 • byli doma sami v sobě.

a poznáte, že nic z toho nikam neodešlo.

Pilíře emočního učení vám pomohou objevit v životě více krásy a větší hloubku a pomohou vám zvýšit vaši vlastní úroveň duševní pohody.

12 základních pilířů emočního učení obecně.

 1. Sebepoznání: schopnost rozlišovat vlastní emoce a porozumět jejich původu.
 2. Sebeovládání: schopnost regulovat a ovládat své emoce tak, aby byly prospěšné.
 3. Sebeuvědomění: povědomí o vlastním vnímání, myšlení a jednání.
 4. Zvládání stresu: schopnost efektivního zvládání stresových situací.
 5. Rovnováha: schopnost udržovat stabilitu a rovnováhu v emocionálním životě.
 6. Empatie: schopnost vcítit se do emocí druhých lidí a porozumět jim.
 7. Sociální dovednosti: schopnost úspěšného komunikovat a interagovat s druhými.
 8. Motivace: vytrvalost a smysluplnost pro dosažení cílů.
 9. Proaktivita: schopnost přijímat zodpovědnost za vlastní emocionální stav a jednání.
 10. Vztahy: schopnost budovat a udržovat zdravé a kvalitní vztahy.
 11. Rozhodování: schopnost rozhodovat se s ohledem na emoční důsledky.
 12. Řešení problémů: schopnost identifikovat a řešit problémy s ohledem na emoce a emocionální inteligenci.

Tyto pilíře jsou klíčové pro rozvíjení a posilování emoční inteligence, což je důležitá dovednost pro osobní růst, úspěch a blaho ve všech aspektech života.

A kterých 12 základních pilířů vám nabídneme k
„ochutnání“ konkrétně?

 1. CO JE REALITA, CO S TÍM, K ČEMU MI JE TO POZNÁNÍ UŽITEČNÉ?
 2. POZNÁNÍ SEBE SAMA, MINDFULNESS
 3. JAK FUNGUJE LIDSKÝ MOZEK
 4. RESPEKT A BRÁT SI OSOBNĚ
 5. VŠICHNI ŘÍKAJÍ, ŽE BYCH MĚL…
 6. CO JE A JAK SE AKTIVUJE NAŠE EMOČNÍ TĚLO
 7. JAK ROZPOZNAT MANIPULACI A BRÁNIT SE JÍ
 8. SOUZENÍ, SEBE I DRUHÝCH
 9. JAK STABILIZOVAT EMOCE PROTISTRANY (reflexe, empatie, naslouchání)
 10. HRY – OBĚŤ – ZACHRÁNCE – KAT
 11. PŘESVĚDČENÍ, JAK PROMĚNIT NEPROSPĚŠNÁ PŘESVĚDČENÍ
 12. DESTRUKTIVNÍ EMOČNÍ VZORCE

„Skutečný růst nepřichází se shromažďováním informací. Informace, které se jen hromadí, mohou vytvářet jen další šum a napětí, pokud nejsou ztělesněny a prožívány.“

Scott Schwenk

Reference na naše kurzy

S APASEM jsme s prodejním týmem absolvovali během 4 let celý 4-modulový trénink EMOČNÍ UČENÍ. Netvrdím, že jsme díky tomuto školení lepší obchodníci, ale rozhodně jsme zralejší osobnosti a umíme s emocemi pracovat ku prospěchu obou stran, ve všech firemních úrovních zákazníka. Na těchto trénincích mě také velmi baví to, že díky práci na sebepoznání u všech účastníků, se dozvídám více o charakteru a hodnotách svých kolegů a tím pádem si více lidsky rozumíme a týmově se zvyšuje naše soudržnost a ochota spolupracovat.
Martin WeissSmurfit Kappa Group / Sales Manager
Celý tým dm zákaznického servisu absolvoval školení Profesionální telefonování, které bylo zaměřeno na téma zpracovávání emocí. Vše bylo uděláno na míru a přizpůsobeno našim podmínkám. Školení provázela příjemná atmosféra a profesionální, ale milý školitel, který dokázal po celou dobu udržet naši pozornost. Po absolvování školení je pro nás snazší, přijímat negativně naladěné zákazníky a navázat s nimi hodnotnou a kvalitní komunikaci. Již od druhého dne část týmu začala aktivně používat rady a tipy při každodenní komunikaci, a to jak v práci, tak v osobním životě.
Nikol ŠnejdováDM
Jsme menší rodinná firma zabývající se distribucí surovin a pomůcek pro cukráře, pekaře a zmrzlináře. Vlivem dynamického růstu firmy, jsme dospěli k nutnosti zavést nové interní ale externí procesy, které se dotýkají samotného zákazníka. Jako firma jsme chtěli dát zaměstnancům v první linii komunikace se zákazníky nový nástroj k lepšímu zvládnutí nestandartních situací. Před absolvováním kurzu "Přirozená komunikace po telefonu" jsme neměli žádnou zkušenost se školeními obecně. Přiznáváme prvotní skepsi jak se strany vedení tak ze strany samotných zaměstnanců. Úplně zbytečně. Získali jsme naprosto odlišný pohled na problémy v komunikaci. Nezávisí na striktním používání "tupých" frází ale celá věc má daleko hlubší smysl. Více není potřeba prozrazovat. Závěrem jen mohu říci, že nás to posunulo dopředu a to nejen v práci ale naprostá většina získaných zkušeností je využitelná i v osobním životě. Děkujeme!
Jakub KRALIKProvozní ředitel
Program Rozvoj osobní zralosti a autority ve skupinové, manažerské a obchodní praxi, vnímám jako jedinečný jednak svým know how, přístupem i výsledky, které přináší. Absolvoval jsem program se svým týmem a proto mohu hodnotit, jak ze svého pohledu účastníka, tak posunu jednotlivých lidí i vlivu na tým, jako celek. Osobně mi byl velmi užitečný a denně z něj čerpám. Pozitivní dopady vidím také u všech účastníků v týmu. Emoční inteligence v propojení do praxe a emoční učení jsou oblasti, které vnímám, jako nezbytné a opravdu zásadní, pro fungování v dnešní době…, ve firemním prostředí i v osobních životech lidí. Program navíc nabízí velmi uchopitelné propojování naučeného do konkrétní praxe. Celkově jsme velmi spokojeni a určitě rád doporučuji.
tatra logo
Petr HendrychTatra a.s. / Místopředseda představenstva
Se společností APAS spolupracujeme již sedmý rok. Seminář „Rozvoj osobní zralosti“ absolvovalo několik stovek našich zaměstnanců v drtivě většině s trvalou změnou pracovních postojů. Absolventi, ať už se jedná o řádové zaměstnance či manažery, jsou schopni mnohem výrazněji přebírat osobní zodpovědnost za svoji komunikaci s ostatními i za pracovní výsledky.
Jan Března, personální ředitel, Kooperativa
Mgr. Jan Březnapersonální ředitel / Kooperativa a.s.
Se společností APAS spolupracujeme od roku 2014 a tato spolupráce je velmi úspěšná a příjemná. Veškeré semináře jsou propracované na vysoké úrovni a jejich účinek je dlouhodobý. Co oceňuji nejvíce je fakt, že vás seminář obohatí nejen po pracovní, ale i osobní stránce.
Kateřina Kaspříková, HR director, Bisnode a.s.
Kateřina KaspříkováHR Director / Bisnode a.s.

Nejoblíbenější kurzy:

 

Manažerské dovednosti v2
 • Vedení teamu
 • Řešení konfliktů
 • Motivace podřízených
 • Organizace práce
Kurzy pro firmy
Týmová spolupráce v2
 • Chápat svoji roli v týmu
 • Zavádění spolupráce do praxe
 • Projektové myšlení
 • Organizace práce v týmu
Kurzy pro firmy
 • Typy vyjednávání
 • Umění přesvědčovat
 • Kontrolované vyjednávání
 • Být připraven na všechno
Kurzy pro firmy

Objednávkový formulář

Bližší informace Vám zašleme na email.

V případě dotazů nebo technických problémů nás neváhejte kontaktovat.