Vzdělávací kurzy a workshopy
Manažerských dovedností

Topíte se v záplavě úkolů a nevíte co dřív? Umíte dobře řídit pracovní tým i sami sebe?
Získejte dostatek potřebné kontroly nad Vašimi projekty, cíli a prioritami.
Naučte se redukovat stres a odcházet domů z práce s čistou hlavou. Zvládněte manažerské dovednosti.

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažerů po mistry, teamleadry a další

Obsah kurzu

 • Naučíte se manažerské komunikaci a osvojíte si time management, a budete ho častěji a vědomě je využívat.
 • Rozvíjet tvůrčí a kreativní přístupy.
 • Vetší schopnost motivovat pracovníky svého týmu, delegování pravomocí.

Cíle kurzu

 • Procvičit si dovednost účinné zpětné vazby a jejího motivačního účinku
 • Naučit se využívat různé motivační nástroje
 • Trénovat rozhovor zaměřený na poskytování pozitivní zpětné vazby – zásady sdělování ocenění a pochvaly
 • Vyzkoušet si prakticky korekci a příprava na problémové rozhovory
 • Půjdou cestami hledání konsensu (a tím i spokojenosti s jednáním)
 • Na praktických příkladech budou aplikovat techniky, jak dojít od definice problému k rozhodnutí
 • Naučit se vnímat a využívat výhody základních přístupů – autoritativního, participativního a delegativního rozhodování
 • Umět lépe zvolit a vést rozhodování v týmu za použití účinných nástrojů včetně praktické dovednosti v používání adekvátních technik rozhodování

Reference

Na základě poznatků získaných na semináři se ve firmě zlepšila atmosféra, komunikace a v neposlední řadě to přispělo ke zvýšení zisku firmy.
Miroslav Šlechta - majitel společnosti
Miroslav ŠlechtaŠlechta s.r.o. / Majitel a jednatel společnosti
Seminář mi pomohl uvědomit si, co v denních pracovních situacích prožívám v emoční oblasti a přijmout plnou odpovědnost za svůj díl komunikace.
Jan Drda - Česká spořitelna
Ing. Jan DrdaSenior Relationship Manager Česká spořitelna a.s.