Vzdělávací kurz
Sociální role vedoucího

Pracujete na budování prosperující a fungující organizace, jenž dosahuje vynikajících výsledků?
Je vaším cílem společný úspěch všech účastníků?
Je budování důvěry jednou z náplní vaší sociální role vedoucího?

Pro koho?

 • Vedoucí pracovníci všech úrovní
  od TOP manažery po mistry

Obsah kurzu

 • zjistit převažující styl vedení,
 • posílit schopnost situačně používat styly alternativní,
 • naučit se rozpoznat zralost pracovníka a podle toho volit styl vedení  a využívat jej jako motivační faktor,
 • naučit se efektivně zvládat konflikty a nepříjemné situace,
 • osvojit si nástroje, které pomáhají ve stresových situacích
 • a identifikovat své vlastní stresory.

Cíle kurzu

 • Prohloubit manažerské dovednosti pro vedení lidí k vysoké výkonnosti a spokojenosti.
 • Posílit schopnosti používat situační vedení a uvědomění si možnosti jeho využití v motivaci a rozvoji spolupracovníků.
 • Porozumět odlišným motivačním založením zaměstnanců a naučit se poznatky aplikovat do vybraných nástrojů manažera.
 • Naučit se rozpoznat zralost pracovníka a podle toho volit styl vedení a využívat jej jako motivační faktor.
 • Získat základní informace a strukturu pro vedení vybraných manažerských rozhovorů a procvičit je.
 • Seznámit se základními principy koučovacího přístupu a získat návody, jak aplikovat koučovací přístup do vybraných manažerských nástrojů.
 • Prohloubit sebepoznání, jako základ profesionality manažera - lídra, a osvojit si nástroje, které pomáhají ve stresových situacích.
 • Identifikovat své vlastní stresory.

Reference

Když jsme našim vedoucím výroby oznámili, že je pošleme na školení emoční inteligence, strhla se vlna všech možných výmluv, proč na další ,,nudné“ školení nejezdit. Ale školení všechny překvapilo. Lektoři nám ukázali, že emoční inteligence je oblast, kterou může každý z nás ovlivnit, že můžeme začít vnímat druhé jako partnery, se kterými je jen potřeba najít "společnou řeč".
Markéta Doležalová Lasselsberger
Ing. Markéta Doležalováreferent personálního útvaru / LASSELSBERGER, s.r.o.
Průběh a výsledek školení od společnosti APAS mnohonásobně předčil mé očekávání. Vlastně jsem byl seminářem, jeho obsahem a lektory, nadšen už od první chvíle. Hodně poznatků lze aplikovat okamžitě, již v průběhu školení, při každé další komunikaci, při každé další reakci na nastalou situaci.
reference denso
Zdeněk ŠtroblHead of Department Purchasing / DENSO MANUFACTURING CZECH s.r.o.