Druhy řízení

Rozlišujeme čtyři druhy řízení podle orientace na cíl, důvěru ve své lidi zaměření na dobré mezilidské vztahy.  

Direktivní druh řízení - manager zaměřen na splnění úkolu, bez důvěry ve své lidi.
Obvyklé chování direktivního nadřízeného:

 • rozhoduje sám a o všem, dává podrobné příkazy a instrukce,
 • pravidelně hledá chyby a nedostatky - zjištěné nedostatky vyčítá, případně trestá,
 • dobrý výkon je samozřejmostí,
 • za jedinou motivaci považuje peníze,
 • nezajímá ho názor ani nápady ostatních.

Protektivní druh řízení - manager opět nevěří ve schopnosti svých lidí. Dbá však na to, aby ho lidé měli rádi. Má tendenci:

 • chránit své lidi, aby nebyli přetížení,
 • nezatěžatěžovat je problémy,
 • přebírat všechnu zodpovědnost,
 • dělat práci za druhé (ať už proto, že by to nezvládli nebo by toho měli moc).

Liberální druh řízení - manager má důvěru ve schopnosti, samostatnost a zodpovědnost druhých a zároveň chce mít dobré vztahy. Takový člověk obvykle:

 • nechává věcem volný průběh,
 • spoléhá se na to, že si druzí vždy poradí sami,
 • kontrolu považuje za projev nedůvěry, proto téměř nekontroluje.

Koučovací druh řízení - manager druhým lidem důvěřuje a zároveň je zaměřený na výkon, na plnění cílů a úkolů. Využívá koučovacím stylem vedení:

 • vede lidi k samostatnosti a odpovědnosti,
 • zapojuje lidi do rozhodování, zajímají ho jejich názory,
 • nastavuje cíle, jejich dosahování nechává na lidech,
 • klade otázky, podporuje lidi v nacházení vlastních řešení a postupů,
 • zaměřuje se na pozitiva a na úspěchy, rozdává pochvaly za dobrou práci,
 • chyby vnímá ne jako důvod k potrestání, ale jako příležitost k učení se
 • dává konstruktivní a otevřenou zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak negativní
 • využívá širokou škálu motivačních nástrojů.