Druhy řízení

Rozlišujeme čtyři druhy řízení podle orientace na cíl, důvěru ve své lidi zaměření na dobré mezilidské vztahy.  

Direktivní druh řízení - manager zaměřen na splnění úkolu, bez důvěry ve své lidi.
Obvyklé chování direktivního nadřízeného:

 • rozhoduje sám a o všem, dává podrobné příkazy a instrukce,
 • pravidelně hledá chyby a nedostatky - zjištěné nedostatky vyčítá, případně trestá,
 • dobrý výkon je samozřejmostí,
 • za jedinou motivaci považuje peníze,
 • nezajímá ho názor ani nápady ostatních.

Protektivní druh řízení - manager opět nevěří ve schopnosti svých lidí. Dbá však na to, aby ho lidé měli rádi. Má tendenci:

 • chránit své lidi, aby nebyli přetížení,
 • nezatěžatěžovat je problémy,
 • přebírat všechnu zodpovědnost,
 • dělat práci za druhé (ať už proto, že by to nezvládli nebo by toho měli moc).

Liberální druh řízení - manager má důvěru ve schopnosti, samostatnost a zodpovědnost druhých a zároveň chce mít dobré vztahy. Takový člověk obvykle:

 • nechává věcem volný průběh,
 • spoléhá se na to, že si druzí vždy poradí sami,
 • kontrolu považuje za projev nedůvěry, proto téměř nekontroluje.

Koučovací druh řízení - manager druhým lidem důvěřuje a zároveň je zaměřený na výkon, na plnění cílů a úkolů. Využívá koučovacím stylem vedení:

 • vede lidi k samostatnosti a odpovědnosti,
 • zapojuje lidi do rozhodování, zajímají ho jejich názory,
 • nastavuje cíle, jejich dosahování nechává na lidech,
 • klade otázky, podporuje lidi v nacházení vlastních řešení a postupů,
 • zaměřuje se na pozitiva a na úspěchy, rozdává pochvaly za dobrou práci,
 • chyby vnímá ne jako důvod k potrestání, ale jako příležitost k učení se
 • dává konstruktivní a otevřenou zpětnou vazbu, jak pozitivní, tak negativní
 • využívá širokou škálu motivačních nástrojů.
     

Adaptibilita je schopnost organismu přizpůsobit se okolnímu prostředí a podmínkám (v rámci adaptace, což je evoluční proces, při kterém se organismy přizpůsobují okolním podmínkám s cílem svého přežití). Adaptibilitu můžeme dělit na:

 • pasivní - tedy v průběhu evoluce přizpůsobování se okolí, (protože je to evolučně výhodné)
 • aktivní - vědomé hledání nových způsobů, (např. jak získat zdroje)
 • kreativní - vědomé přetváření okolního prostředí ve svůj prospěch

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy