Vzdělávací kurz
Klientský přístup a péče o klienty

Základní principy poskytování služeb klientům se dokáže naučit skoro každý, ale postoje, emoce
a myšlení odlišují ty úspěšné, ke kterým se klienti rádi vracejí, od těch průměrných. Zlepšete své obchodní dovednosti a staňte se těmi nejlepšími.

Pro koho?

 • Obchodníci, prodejci a podobné profese
 • Pracovníci ve službách klientům, Call centra, pracovníci zákaznické podpory a další

Cíle kurzu

 • Poznat a pochopit význam spokojeného klienta pro úspěch a pozitivní image firmy a vlastní roli v profesionálním přístupu ke klientům.
 • Umět využít své obchodní dovednosti a profesionálně zvládat komunikaci s klienty včetně náročných situací.

Obsah kurzu

Základní principy služeb klientům

 • Dokonalé služby klientům
 • Okamžiky pravdy
 • Typologie klientů
 • Jednání s „obtížnými typy“
 • Která slova a výrazy nepoužívat a proč – naopak jak je nahradit
 • Kontakt s klientem – okamžik pravdy
 • Navázat vztah
 • Zjistit potřeby
 • Odhalit za žádosti klienta skrytou potřebu
 • Převzít osobní odpovědnost
 • Prezentovat užitek
 • Vyřešit požadavek k plné spokojenosti klienta

Obsluha klientů po telefonu

1. Zásady profesionálního telefonování v kostce

2. Řešení stížností a jednání s náročnými klienty:

 • Vyjděte na balkon.
 • Naslouchejte.
 • Nevymlouvejte se.
 • Omluvte se, projevte účast, příp. poděkujte.
 • Ptejte se.
 • Získejte „ANO“.
 • Najděte řešení společně s klientem.
 • Zajistěte nápravu.
 • Přesvědčte se o realizaci a spokojenosti klienta.
 • Individuální akční plány.

Metody práce:

 • Důraz je kladen na praktický nácvik, hraní rolí a videotrénink.
 • Nácvik ve dvojicích s pozorovatelem.
 • Kromě aktivního zapojení je nedílnou součástí zpětná vazba lektora a skupiny.
 • Nácvik je doplněn teorií.
 • Práce s výukovými videofilmy a jejich analýzou.

Reference

Vyzkoušeli jsme řadu renomovaných a věhlasných vzdělávacích agentur. "Osvědčené a účinné" vzdělávací systémy však kromě vysokých nákladů nepřinesly zhola nic. Za odvahu porozhlédnout se po firmách, které se nepodbízejí obecně požadovaným obsahem a zaručeným výsledkem, jsme byli odměněni přidanou hodnotou vysoké kvality a nečekaně trvalého výsledku. Největším přínosem pro naši společnost i pro každého účastníka vzdělávacího programu společnosti APAS byla možnost okamžitého využití originálního fungujícího systému přístupu, metod a individuálních dovedností v pracovním i osobním životě.
logo anect reference
Petr Zajíčekvedoucí oddělení HR / ANECT a.s.
Na spolupráci se společností APAS oceňuji především odbornost lektorů, hlavně vstupy psychologů. Za největší přínos považuji uvědomění, že své emoce ovlivňuji pouze já sám! Poděkovat chci i za kladný přístup při logistice a plánování celé akce.
reference vodafon
Ondřej BendaSenior Manager Training & Quality / Vodafone Czech Republic