Co jsou to prezentační dovednosti

Pro úspěšnou prezentaci musí přednášející ovládat zásady a principy efektivní prezentace, neboť prezentaci nepředstavuje jen oficiální vystoupení u řečnického pultu před sálem plným posluchačů.

Za prezentaci můžeme považovat jakékoli předstoupení před kolegy, zákazníky, zájmovou skupinou, na slavnostních setkáních při proslovech (i rodinných) apod.

 

Prezentační dovednosti zahrnují zvládnutí správné techniky řeči (intonace, slovní prostředky k získání zájmu), hlasové hygieny, neverbálních komunikačních prostředků, image (oblečení, neverbální signály), zvládání trémy, role moderátora, práci s otázkami a reakcemi posluchačů, argumentační minimum, vedení diskuze, udržení pozitivní atmosféry, ověřování pochopení tématu ze strany posluchačů...

Prezentační dovednosti tedy zahrnují zvládnutí hlavně těchto zásad a principů:

  • udělat prezentaci poutavou pro posluchače
  • aktivně používat pomůcky a materiály
  • umět pracovat s textem, strukturou vět
  • pracovat s prvky a etapami efektivní prezentace
  • správně strukturovat prezentaci
  • po celou dobu prezentace udržet pozornost posluchačů