Co jsou to prezentační dovednosti

Pro úspěšnou prezentaci musí přednášející ovládat zásady a principy efektivní prezentace, neboť prezentaci nepředstavuje jen oficiální vystoupení u řečnického pultu před sálem plným posluchačů.

Za prezentaci můžeme považovat jakékoli předstoupení před kolegy, zákazníky, zájmovou skupinou, na slavnostních setkáních při proslovech (i rodinných) apod.

 

Prezentační dovednosti zahrnují zvládnutí správné techniky řeči (intonace, slovní prostředky k získání zájmu), hlasové hygieny, neverbálních komunikačních prostředků, image (oblečení, neverbální signály), zvládání trémy, role moderátora, práci s otázkami a reakcemi posluchačů, argumentační minimum, vedení diskuze, udržení pozitivní atmosféry, ověřování pochopení tématu ze strany posluchačů...

Prezentační dovednosti tedy zahrnují zvládnutí hlavně těchto zásad a principů:

 • udělat prezentaci poutavou pro posluchače
 • aktivně používat pomůcky a materiály
 • umět pracovat s textem, strukturou vět
 • pracovat s prvky a etapami efektivní prezentace
 • správně strukturovat prezentaci
 • po celou dobu prezentace udržet pozornost posluchačů

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy