Vzdělávací kurz
Lektorské dovednosti

Chcete být úspěšným lektorem v informačním věku? 
Láká vás umět úspěšně předávat znalosti, a přitom nemanipulovat, nepoužívat „finty a triky“? 

Lektorské dovednosti - modul 1

 • Osvojit si základní lektorské dovednosti – příprava na výuku, komunikace, vizuální prostředky a didaktická technika.
 • Zvládat problematické a nepříjemné situace v lektorském vystoupení.
 • Ujasnit si, jaké předpoklady, dovednosti a schopnosti musí mít lektor a zmapují si své předpoklady.
 • Seznámit se se specifiky lektorské práce v oblasti vzdělávání dospělých.
 • Ujasnit si role, do kterých se lektor ve své práci dostává a jejich nároky.
 • Naučit se některé techniky prezentace před lidmi a zacházení s trémou a stresem.

Lektorské dovednosti - modul 2

 • Posílit lektorské a komunikační dovednosti vnitřního lektorského sboru.
 • Účastníci budou schopni vysvětlit zásady pro řízení prodejních aktivit jednotlivců a týmů.
 • Účastníci budou mít základní dovednosti ve využití Mapy potřeb jako nástroje pro rozvoj a hodnocení podřízených.
 • Účastníci budou mít sepsány své slabé a silné stránky vzhledem k poskytování zpětné vazby a práce.
 • Účastníci se seznámí s koučovacím přístupem a smyslem koučingu – pomůže jim objevit v koučování nový přístup řízení zaměřený na maximalizaci výsledků i růstů lidí (způsoby působení na osobní kvalitu lidí).
 • Zdokonalí svou dovednost interakce a a citlivého směrování k jasnému výstupu.
 • Účastníci se seznámí s principy facilitace a rolí facilitátora.
 • Získají široké spektrum metod skupinové práce a budou umět zvolit nejvhodnější metodu s ohledem na charakter týmového úkolu.
 • Naučí se vést skupinu při moderované diskusi směrem k požadovanému výstupu.
 • Účastníci budou mít sestaven plán osobního rozvoje tzn. největší osobní překážky, cíle pro jejich odstraňování a konkrétní kroky postupu.
 • Seznámí se se zásadami preventivních a intervenčních zásahů v případě neočekávaných problémů a krizí při práci se skupinou.

Reference

Trvale vysoká kvalita realizovaných seminářů i profesionalita, s jakou jsou připravovány a realizovány pro nás znamenají záruku, že prostředky investované do vzdělávání zaměstnanců se nám vrátí v kvalitě jejich práce. S ohledem na výše uvedené můžeme spolupráci se společností APAS vřele doporučit všem zájemcům o kvalitní firemní vzdělávání.
logo kovosvit mas reference
Ing. Gabriela Jeřábkovápersonální manažerka / KOVOSVIT MAS, a.s.
Pro společnost Apas jsme se rozhodli ve výběrovém řízení a s klidným svědomím můžu říct, že jsme tohoto výběru nikdy nelitovali. Osobně si cením naší spolupráce, za kterou jsou vidět velmi konkrétní výsledky, zvláště u těch zaměstnanců, kteří pochopili a uchopili šanci, jakou jim sebepoznání a s ním spojená změna chování a nahlížení na svět nabízí.
logo anect reference
Jana VohralíkováČlenka představenstva / Anect a.s.