Asertivita - význam

Asertivita, tedy schopnost nekonfliktně prosazovat své názory a zájmy. Asertivní přístup dovoluje (bez manipulace) vyjadřovat své myšlenky a cíle, aniž by byla narušena práva ostatních. Asertivita je důležitou komunikační dovedností a spadá do kategorie tzv. EQ, tedy emoční inteligence

Asertivní přístup projasňuje komunikaci, zvyšuje sebevědomí a pocit osobní spokojenosti. Vede ke snížení počtu neshod a zvýšení nalezených řešení problémů.

Hlavní poselství asertivity je “Neříkejte ano, když chcete říct ne."

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy