Asertivita - význam

Asertivita, tedy schopnost nekonfliktně prosazovat své názory a zájmy. Asertivní přístup dovoluje (bez manipulace) vyjadřovat své myšlenky a cíle, aniž by byla narušena práva ostatních. Asertivita je důležitou komunikační dovedností a spadá do kategorie tzv. EQ, tedy emoční inteligence

Asertivní přístup projasňuje komunikaci, zvyšuje sebevědomí a pocit osobní spokojenosti. Vede ke snížení počtu neshod a zvýšení nalezených řešení problémů.

Hlavní poselství asertivity je “Neříkejte ano, když chcete říct ne."