Asertivní komunikace

Základem asertivní komunikace je pochopení sebe, uvědomění si svých práv a respektování práv druhých. Na komunikační škále se asertivita pohybuje někde mezi agresivitou a pasivitou. Udržuje rovnováhu mezi oběma komunikačními partnery. Cílem asertivní komunikace je hledání řešení, které bude uspokojivé pro obě strany. (win-win)

Asertivní komunikace vede ke snížení počtu neshod a zvýšení konstruktivních řešení problémů. Asertivita předpokládá určitou osobní zralost, která s sebou nese odpovědnost za vlastní postoje, pocity a názory. To však neznamená, že je nemůžeme měnit. Základem pro asertivní komunikaci je sebeúcta a znalost sebe sama.

Nejznámější asertivní technikou je tzv. „pokažená gramofonová deska“. Při ní trváme na svém klidným a rozhodným opakováním vlastního jasně a srozumitelně formulovaného stanoviska. Metoda je účinná, i když může na prvý pohled působit překvapivě, snad i trochu komicky.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy