Asertivní komunikace

Základem asertivní komunikace je pochopení sebe, uvědomění si svých práv a respektování práv druhých. Na komunikační škále se asertivita pohybuje někde mezi agresivitou a pasivitou. Udržuje rovnováhu mezi oběma komunikačními partnery. Cílem asertivní komunikace je hledání řešení, které bude uspokojivé pro obě strany. (win-win)

Asertivní komunikace vede ke snížení počtu neshod a zvýšení konstruktivních řešení problémů. Asertivita předpokládá určitou osobní zralost, která s sebou nese odpovědnost za vlastní postoje, pocity a názory. To však neznamená, že je nemůžeme měnit. Základem pro asertivní komunikaci je sebeúcta a znalost sebe sama.

Nejznámější asertivní technikou je tzv. „pokažená gramofonová deska“. Při ní trváme na svém klidným a rozhodným opakováním vlastního jasně a srozumitelně formulovaného stanoviska. Metoda je účinná, i když může na prvý pohled působit překvapivě, snad i trochu komicky.