Asertivní techniky - příklady

Asertivita  je schopnost prosadit svůj názor bez manipulace a nekalých technik. Být za něj zodpovědný, bez potřeby jeho obhajoby. Asertivní komunikace musí být jasná, zřetelná, jednoznačná, s důrazem na obsah informace. Schopnost být asertivní člověk může mít vrozenou, získanou z výchovy nebo se ji musí krok za krokem naučit.

Techniky asertivní komunikace

Pokažená gramofonová deska

Asi nejznámější technika. Jejím principem je opakování svého požadavku klidným rozhodným hlasem, bez nutnosti obhajoby. Metoda je velmi účinná, ikdyž na první pohled může působit zvláštně.

Otevřené dveře

Tuto techniku využijete ve chvíli, kdy vám druhý vyčítá vaše nedostatky. Uznáte svou chybu, ale v druhé části věty jasně vysvětlíte, proč se tak stalo. Bez negativních pocitů - neomlouváte se, vysvětlujete. Druhá strana tak nezíská absolutní převahu.

Volné informace

Technika vhodná pro chvíli, kdy se snažíte dohodnout. Zeptejte se komunikačního partnera na otázku. Nechte ho chvíli mluvit a snažte se zachytit pro něj důležité informace. Na ty poté navažte případným řešením. Zbavíte se strachu a nejistoty při konverzaci.

Sebeotevření

Budeme vycházet z rčení - “Neznalost neomlouvá.”, proto vždy když s někým komunikujete, přiznejte na rovinu, že něco nevíte. Ať už se jedná o pracovní či obecné znalosti. Bez pocitu úzkosti z nevědomosti či viny. Konstatujte to jako fakt. Získáte tak lepší startovací pozici pro komunikaci a zabráníte případným problémům.

Negativní aserce

“Udělal jsem to špatně, vím to, příště to udělám jinak.”. Tato technika je podobná technice otevřených dveří. Pokud své vysvětlení správě formulujete, zredukujete tím zlost a agresivitu komunikačního partnera.

Negativní dotazování

Pokud vám někdo řekne: “Tohle jsi udělal špatně.”, zeptejte se ho, jak by to udělal on. Buď získáte užitečné informace nebo to můžete hodit celé za hlavu.

Selektivní ignorování

Nekonstruktivní kritika je často způsobem, jak někdo “upouští páru”. Zastavte ji jednoduchým konstatováním: “Myslím, že tě chápu.”. Více už se k tomu nevyjadřujte, udržte fazónu naslouchajícího člověka.

Přijatelný kompromis

Neboli řešení, které je výhodné pro obě strany. Každá musí něco slevit ze svého požadavku, aby se podařilo najít řešení komplikované situace (nikdy nejděte za hranici své sebeúcty).

Ač tyto techniky vypadají jednoduše, občas je těžké najít vhodnou odpověď. Obzvlášť, když proti sobě máte člověka se silnými argumenty či sklony k manipulaci. Posilujte svou asertivitu sami nebo se zúčastněte kurzu a pod dohledem odborníka zvládněte asertivní komunikaci.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

5.9.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Často kladené dotazy.

Pomůže mi emoční inteligence nepotlačovat emoce?

Nepříjemné potlačované emoce se váží k psychickým obsahům, které jsou pro nás natolik zraňující, že je naše vědomí odmítá. Postupem času, se mohou tyto potlačené obsahy projevovat i v jiných situacích, které ale s původním traumatem nesouvisí. To je jeden z důvodů, proč je dobré se svými démony konfrontovat a nenechat je v sobě růst. A v tom vám emoční inteligence může dopomoci.

Proč se mám zabývat emocemi?

Člověk je tvor vynikající svou schopností přizpůsobit se svému prostředí nebo přizpůsobit prostředí sobě. Během života se tvarujeme a učíme se jak fungovat v rodině, ve škole ve společnosti. Vše, co se naučíme, pro nás nemusí být v životě přínosné. To, co fungovalo kdysi, dnes už nemusí a může zůstat rudimentem dětských traumat ve formě nefunkčních vzorců chování a myšlení, falešných přesvědčení a hodnot.

Osobní rozvoj a emoční učení není spíš pro osobní život než pro práci?

Ano, rozvoj emoční inteligence má velmi výrazný vliv na individuální výkon člověka. Zároveň výzkumy posledního desetiletí prokazují, že organizace a společnosti nabízející svým zaměstnancům tento typ učení, fungují ve všech směrech efektivněji.

Proč se mám zabývat emocemi?

Abychom dosáhli našeho plného potenciálu, potřebujeme využívat všechny vnitřní zdroje a být si vědomi svých mantinelů a rezerv. Energie je v psychice vázána na emoce. Je tedy zřejmé, že pokud své emoce potlačujeme, část svého potenciálu potlačujeme s nimi. Když tento potenciál objevíme a využijeme, pomůže nám stát se silnými, nebojácnými, klidnými a laskavými.

Mám zkušenost, že často 14 dní po vzdělávací akci nezbude účastníkům nic. Není to stejné?

Workshop emoční inteligence pomáhá účastníkům poznat, probádat a hlavě si do hloubky uvědomit všech šest základních kompetencí emočního učení. Ve skupině se učí účastníci sami od sebe a od ostatních. Lektoři nabízejí nástroje emočního učení a ukazují, jak je prakticky používat. Výsledná podoba i konkrétní obsah kurzu se přizpůsobuje tématům a potřebám účastníků. Jde o kurz z podstaty sebezkušenostní, protože pokud má být změna v prožívání, myšlení a chování trvalá, musí vycházet z vlastní potřeby a vlastní zkušenosti. Účastníci si prakticky osvojují nové způsoby zvládání prostřednictvím zážitkových metod, s výukovými materiály, psychodiagnostikou, interakcí se skupinou a převáděním témat do konkrétních situací. To vše podporuje a posiluje přenos dovedností do praxe a fixaci v reálném životě.

Lze jednoduše shrnout cíle pro firemní život?

Cílem kurzu je dovést člověka k autentičnosti a souladu v prožívání, myšlení a chování. V pracovním prostředí je emočně zralý člověk výkonný, aktivní, nevytváří konflikty, je empatický k druhým a je soustředění na cíl. Výsledky z realizace tohoto projektu v jiných společnostech prokazují, že klíčový faktor úspěchu, který lidem umožňuje výrazně vybočit z šedého průměru, je právě jejich sebeuvědomění a realistický postoj k sobě a ostatním.

Když přijdu z práce domů a chci 15 minut klidu pro sebe, než se začnu věnovat rodině, jsem sobec?

Buďte v klidu, rozhodně se o sobectví nejedná. Naopak, nutností k dosažení a udržení osobního růstu je uspokojování vlastních potřeb. Lidé často mohou svoje potřeby opomíjet, bagatelizovat či upřednostňovat naplňování potřeb ostatních. Takový způsob zacházení se sebou vede k nespokojenosti a vyhoření.

Nejoblíbenější kurzy:

16.7.2024

 • Úspěch bez manipulace
 • Zvýšení prodejů
 • vlastní komunikační postupy
 • Řeč těla

10.-11.9.2024

 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí

Ochutnejte ZDARMA,

jak může emoční inteligence změnit váš pracovní den!

Přímo u vás ve firmě, pro kolektiv 10 a více osob.

*Nabídka platí pro firmy v Praze a krajích Středočeský, Jihočeský, Západočeský a Vysočina.