Charakter člověka

Charakter je nedílnou součástí osobnosti člověka. Projevuje se stálým chováním vůči vnějšímu prostředí, víceméně neměnnými hodnotami k práci i sobě samému a emočními projevy.

Ve svém jednání se u jednotlivců projevují charakterové vlastnosti. Mohou být pozitivní i negativní.

  • Pozitivní - ochotna, laskavost, pravdomluvnost, poctivost, pečlivost, rozvážnost, upřímnost, tolerance, věrnost….
  • Negativní - lhostejnost, lenost, závist, nenávist, zbabělost, nedbalost, nedůvěřivost, ignorace,....