Co je to diskriminace na pracovišti

Diskriminace na pracovišti je značně rozsáhlý pojem zahrnující mnoho typů utlačování, ponižování zaměstnance na pracovišti. Český zákoník práce stanoví zaměstnavateli povinnost dodržovat zásadu rovného zacházení se všemi zaměstnanci bez rozdílu. Český antidiskriminační zákon pak uvádí kritéria chování, na jejichž základě vůči zaměstnanci vzniká diskriminace, a to: rasa a etnický původ, národnost, pohlaví, věk, sexuální orientace, zdravotní postižení, náboženské vyznání, víra, světový názor.  

Konkrétní projev diskriminace pak může vypadat např. takto: určitý zaměstnanec nemá rovné pracovní podmínky srovnatelné s ostatními, je jinak (neadekvátně) odměňován za svou práci, je mu odepřena rovná příležitost dosáhnout funkčního nebo jiného postupu v zaměstnání.
Je
misí hlavně vedoucích pracovníků dohlížet, aby k takovému chování v dané firmě nedocházelo, protože oběť diskriminace se často nachází ve zranitelném postavení a bojí se situaci řešit.

Příkladem diskriminačního chování je třeba tato situace: manažer požaduje po kolegyni soukromou schůzku, ta odmítne a přímým následkem bude nepřiznání prémie, na niž má žena na základě své dobře odvedené práce nárok jako její kolegové.