Co jsou to dovednosti

Dovednosti  (angl. “skills”) jsou schopnosti daného jedince (získané praxí) pro správné vykonávání určité činnosti, ideálně co nejkvalitnějším, nejrychlejším, nejúspornějším možným způsobem.

Dovednosti jsou natolik širokou oblastí schopností, že různé vědní obory je dělí dle různých kritérií - např. psychologie rozlišuje dovednosti intelektové, motorické atd. Dnešním asi nejznámějším dělením je na:

  • Soft skills - tedy česky “měkké dovednosti”, které jedinci významně pomáhají jednat s ostatními lidmi, chápat jejich motivace k určitému jednání, pomáhá dosáhnout mu svého atd.
  • Hard skills - tedy česky “tvrdé dovednosti”, které jedinci umožňují ovládat cizí jazyky, vědomosti z různých oblastí, technické dovednosti jako řízení auta, ovládání PC...