Co jsou to dovednosti

Dovednosti  (angl. “skills”) jsou schopnosti daného jedince (získané praxí) pro správné vykonávání určité činnosti, ideálně co nejkvalitnějším, nejrychlejším, nejúspornějším možným způsobem.

Dovednosti jsou natolik širokou oblastí schopností, že různé vědní obory je dělí dle různých kritérií - např. psychologie rozlišuje dovednosti intelektové, motorické atd. Dnešním asi nejznámějším dělením je na:

 • Soft skills - tedy česky “měkké dovednosti”, které jedinci významně pomáhají jednat s ostatními lidmi, chápat jejich motivace k určitému jednání, pomáhá dosáhnout mu svého atd.
 • Hard skills - tedy česky “tvrdé dovednosti”, které jedinci umožňují ovládat cizí jazyky, vědomosti z různých oblastí, technické dovednosti jako řízení auta, ovládání PC...

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy