Druhy komunikace

Komunikace  (z latinského communicare, tj. sdílet) znamená vzájemné sdílení, tedy sdělování i přijímání informací. Je to společenský proces a nosičem bývá řeč či písmo.

Komunikaci dělíme na více druhů:

 • Jednosměrná – tok informací, sdělení (např. v hromadných sdělovacích prostředcích)
 • Obousměrná – sdílení, možnost zpětné vazby
 • Prvotní – základní
 • Druhotná – reprodukovaná
 • Ve stejném jazyce
 • V různých jazycích
 • Intrapersonální – informace z počítače či archivu
 • Interpersonální – mezi dvěma či více osobami
 • Masová – masmédia

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy