Druhy komunikace

Komunikace  (z latinského communicare, tj. sdílet) znamená vzájemné sdílení, tedy sdělování i přijímání informací. Je to společenský proces a nosičem bývá řeč či písmo.

Komunikaci dělíme na více druhů:

  • Jednosměrná – tok informací, sdělení (např. v hromadných sdělovacích prostředcích)
  • Obousměrná – sdílení, možnost zpětné vazby
  • Prvotní – základní
  • Druhotná – reprodukovaná
  • Ve stejném jazyce
  • V různých jazycích
  • Intrapersonální – informace z počítače či archivu
  • Interpersonální – mezi dvěma či více osobami
  • Masová – masmédia