Druhy šikany

Šikana není pouze fyzické napadení. V dnešní době je jednání tyranů (a to dospělých i dětských) natolik propracované, že je často těžké jej vůbec dokázat. Šikanu často zažívají děti ve školách, přibývá případů šikany mezi dospělými na pracovišti.

Párová šikana
Jedná se o sériovou šikanu, kdy dvě osoby šikanují své okolí. Spojenec nemusí být tyran, pouze jednání tyrana neoznámí, ani mu v něm nebrání. Často se tak děje ze strachu, že by se sám mohl stát obětí.

Skupinová šikana
Více šikanujících osob na jednu oběť.

Nepřímá šikana
Nepřímá šikana znamená vyhrocený konflikt mezi dvěma stranami. Může se jednat o zaměstnance a zaměstnavatele, dvě skupiny zaměstnanců, šéfa a kolektiv podřízených apod.

Regulovaná šikana
Tato šikana (často na pracovišti) nepřekračuje zákonné meze ani určitou morální hranici. Přesto je oběť dlouhodobě napadána a týrána. Je velmi těžké tento druh šikany prokázat.

Kybernetická šikana
Díky moderním technologiím může být oběť šikanována bez fyzické přítomnosti tyrana. Nepříjemné zprávy či e-maily jsou často ve skryté kopii zasílány dalším osobám, které se kyberšikanou baví.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy