Druhy šikany

Šikana není pouze fyzické napadení. V dnešní době je jednání tyranů (a to dospělých i dětských) natolik propracované, že je často těžké jej vůbec dokázat. Šikanu často zažívají děti ve školách, přibývá případů šikany mezi dospělými na pracovišti.

Párová šikana
Jedná se o sériovou šikanu, kdy dvě osoby šikanují své okolí. Spojenec nemusí být tyran, pouze jednání tyrana neoznámí, ani mu v něm nebrání. Často se tak děje ze strachu, že by se sám mohl stát obětí.

Skupinová šikana
Více šikanujících osob na jednu oběť.

Nepřímá šikana
Nepřímá šikana znamená vyhrocený konflikt mezi dvěma stranami. Může se jednat o zaměstnance a zaměstnavatele, dvě skupiny zaměstnanců, šéfa a kolektiv podřízených apod.

Regulovaná šikana
Tato šikana (často na pracovišti) nepřekračuje zákonné meze ani určitou morální hranici. Přesto je oběť dlouhodobě napadána a týrána. Je velmi těžké tento druh šikany prokázat.

Kybernetická šikana
Díky moderním technologiím může být oběť šikanována bez fyzické přítomnosti tyrana. Nepříjemné zprávy či e-maily jsou často ve skryté kopii zasílány dalším osobám, které se kyberšikanou baví.