Druhy stresu

Stres představuje pro člověka zátěž a to jak ve smyslu fyzikálním, biologickém, tak i psychickém směru.

Druhy stresu:

Pozitivní stres - Pozitivní vyvolává vzrušení a napětí při prožívání běžných životních situací. Je také označován jako Eustres, tj. normální stres, který motivuje k dosahování cílů a stimuluje k lepším výkonům.

Naopak při dlouhodobém vlivu negativního stresu člověk trpí (fyzicky i psychicky). Do této skupiny patří:

  • Hypostres – slabší forma stresu. Lidské tělo se na ni dokáže adaptovat a dlouhodobě ji snášet.
  • Hyperstres – je nadměrný stres, který má negativní vliv na lidský organismus. Při dlouhodobém působení může vyvolat nebo i smrt.
  • Distres – je opakem zdravého eustresu. Je velmi škodlivý. Způsobují ho extrémní situace, které vyvolávají v těle chemické reakce, jež mohou způsobit vážná onemocnění, výjimečně i smrt.