Druhy stresu

Stres představuje pro člověka zátěž a to jak ve smyslu fyzikálním, biologickém, tak i psychickém směru.

Druhy stresu:

Pozitivní stres - Pozitivní vyvolává vzrušení a napětí při prožívání běžných životních situací. Je také označován jako Eustres, tj. normální stres, který motivuje k dosahování cílů a stimuluje k lepším výkonům.

Naopak při dlouhodobém vlivu negativního stresu člověk trpí (fyzicky i psychicky). Do této skupiny patří:

 • Hypostres – slabší forma stresu. Lidské tělo se na ni dokáže adaptovat a dlouhodobě ji snášet.
 • Hyperstres – je nadměrný stres, který má negativní vliv na lidský organismus. Při dlouhodobém působení může vyvolat nebo i smrt.
 • Distres – je opakem zdravého eustresu. Je velmi škodlivý. Způsobují ho extrémní situace, které vyvolávají v těle chemické reakce, jež mohou způsobit vážná onemocnění, výjimečně i smrt.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy