Co je to dynamika osobnosti

Dynamika osobnosti zahrnuje všechny děje, které opakovaně probíhají ve vzájemném vztahu člověka a jeho okolí. Souvisí s aktuálními podmínkami situace. Výsledkem je změna stavu jedince i jeho okolního světa. Proces změn se přitom definuje jako vývoj osobnosti.

Dynamika osobnosti je určena činností duševních sil a schopností a zabývá se změnami osobnosti. Dynamiku vyjadřují pohyblivost, hybnost, síla, aktivita.

Každý jedinec má jinou dynamiku osobnosti - jiné tempo a frekvenci střídání psychických procesů, vztahů a činností. Předpokládáme, že dynamika osobnosti jedince je víceméně trvalá, (i když do jisté míry závisí na aktuální situaci, v níž se jedinec nachází).