Co je to dynamika osobnosti

Dynamika osobnosti zahrnuje všechny děje, které opakovaně probíhají ve vzájemném vztahu člověka a jeho okolí. Souvisí s aktuálními podmínkami situace. Výsledkem je změna stavu jedince i jeho okolního světa. Proces změn se přitom definuje jako vývoj osobnosti.

Dynamika osobnosti je určena činností duševních sil a schopností a zabývá se změnami osobnosti. Dynamiku vyjadřují pohyblivost, hybnost, síla, aktivita.

Každý jedinec má jinou dynamiku osobnosti - jiné tempo a frekvenci střídání psychických procesů, vztahů a činností. Předpokládáme, že dynamika osobnosti jedince je víceméně trvalá, (i když do jisté míry závisí na aktuální situaci, v níž se jedinec nachází).

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy