Co je to emoční terapie

Emoční terapie je způsob práce s emocemi, a to na vědomé, podvědomé i nevědomé úrovni. Dokáže jedince zbavit emoční zátěže, kterou si s sebou nese sice z minulosti, ale má na něj negativní vliv i v přítomnosti.

Emoční terapie jedince oprostí od podvědomých scénářů, které ho omezují a trápí. Tyto scénáře mají vždy příčinu a jakmile se podaří odhalit ji, může člověk vědomě pracovat na zlepšení problémové oblasti.

Tou přitom mohou být nejen osobní vztahy, ale také pracovní sféra, finance nebo zdraví - problémy s komunikací, sociální fóbie, nedostatek sebevědomí, opakované finanční neúspěchy, spánková deprivace...

Jak emoční terapie funguje? Jde o systematickou, vědomou práci s podvědomím a nevědomím, která odhalí kořeny problému. Zahrnuje logické postupy, žádné “duchovno”, takže je vhodná i pro striktně racionálně založené jedince.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy