Co je to emoční terapie

Emoční terapie je způsob práce s emocemi, a to na vědomé, podvědomé i nevědomé úrovni. Dokáže jedince zbavit emoční zátěže, kterou si s sebou nese sice z minulosti, ale má na něj negativní vliv i v přítomnosti.

Emoční terapie jedince oprostí od podvědomých scénářů, které ho omezují a trápí. Tyto scénáře mají vždy příčinu a jakmile se podaří odhalit ji, může člověk vědomě pracovat na zlepšení problémové oblasti.

Tou přitom mohou být nejen osobní vztahy, ale také pracovní sféra, finance nebo zdraví - problémy s komunikací, sociální fóbie, nedostatek sebevědomí, opakované finanční neúspěchy, spánková deprivace...

Jak emoční terapie funguje? Jde o systematickou, vědomou práci s podvědomím a nevědomím, která odhalí kořeny problému. Zahrnuje logické postupy, žádné “duchovno”, takže je vhodná i pro striktně racionálně založené jedince.