Co je to firemní komunikace

Firemní komunikace neboli Corporate communication je souhrn všech forem, kterými firma komunikuje se zaměstnanci, orgány společnosti i veřejností. Je součástí podnikové identity.

Prezentací veřejnosti tvoří firma jméno společnosti. Podporuje svůj brand reklamou, podporou prodeje, osobním prodejem a dalšími marketingovými nástroji.

Firemní komunikace probíhající směrem dovnitř zahrnuje důležité způsoby předávání informací, způsoby jednání i komunikaci mezi zaměstnanci.

Do interní firemní komunikace patří:

 • porady,
 • firemní časopis,
 • firemní akce,
 • vzhled kanceláří a budov,
 • nástěnky, intranet,
 • firemní oblečení,..

Komunikace má velký vliv na výkonnost pracovníků a jejich vztah k zaměstnavateli. Stejně tak firemní komunikace rozhoduje o tom, zda bude mít dostatek uchazečů při náboru.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

4.3.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

4.3.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Kurzy pro veřejnost
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy