Co je to firemní komunikace

Firemní komunikace neboli Corporate communication je souhrn všech forem, kterými firma komunikuje se zaměstnanci, orgány společnosti i veřejností. Je součástí podnikové identity.

Prezentací veřejnosti tvoří firma jméno společnosti. Podporuje svůj brand reklamou, podporou prodeje, osobním prodejem a dalšími marketingovými nástroji.

Firemní komunikace probíhající směrem dovnitř zahrnuje důležité způsoby předávání informací, způsoby jednání i komunikaci mezi zaměstnanci.

Do interní firemní komunikace patří:

  • porady,
  • firemní časopis,
  • firemní akce,
  • vzhled kanceláří a budov,
  • nástěnky, intranet,
  • firemní oblečení,..

Komunikace má velký vliv na výkonnost pracovníků a jejich vztah k zaměstnavateli. Stejně tak firemní komunikace rozhoduje o tom, zda bude mít dostatek uchazečů při náboru.