Co je to hyperstres

Hyperstres - jde o nadměrný, nezdravě vysoký stres, jehož intenzita již překročila hranici adaptibility daného jedince. Hyperstres vede k psychosomatickému zhroucení - následky tedy zasáhnou kromě psychického zdraví i to fyzické.

Samotný stres je přitom přirozenou reakcí organismu na nadměrnou zátěž. Původně se stresová reakce objevovala v situacích ohrožujících život. Stres stimuluje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak, dochází k uvolnění energetických zásob organismu.

V moderní době se však stres objevuje i coby reakce na sociálně, psychicky náročnou situaci. V určité míře je stres užitečný popud k překonávání překážek, ovšem jen pokud se dostavuje ve zdravé míře a intenzitě, což u hyperstresu již neplatí.