Co je to stres

Stres je reakcí organismu na nadměrnou zátěž. Původně se stresová reakce objevovala v situacích ohrožujících život. Stres stimuluje srdeční činnost a zvyšuje krevní tlak, dochází k uvolnění energetických zásob organismu.

V moderní době se však stres objevuje i coby reakce na sociálně, psychicky náročnou situaci. V určité míře je stres užitečný popud k překonávání překážek, ovšem pokud jej jedinec zažívá často, začne se cítit přetížený.

Při dlouhodobě pociťovaném stresu člověk přestává zvládat běžný život, ztrácí sebejistotu, nadhled a pozitivní přístup k problémům a životu jako takovému.

 

Stres jako reakci na problémy a starosti mohou spustit běžné situace jako pracovní termíny, finančně náročné splátky hypotéky, dlouhodobě negativní atmosféra v rodině atp.

Spouštěče stresu nazýváme stresory. Dlouhodobý stres mívá destruktivní následky a pokud člověk tuto nevyhovující situaci neřeší, časem se dostaví zdravotní obtíže a mohou vyústit v závažné onemocnění.

Dlouhodobý stres je již běžně uváděn jako jeden ze spouštěčů nádorových onemocnění apod. Důležité tedy je, jak jedinec danou potenciálně stresující situaci pojme a ovlivní, zda ji bude považovat za stresor či nikoli. Pokud tedy chce změnit člověk své neadekvátní, zatěžující prožívání stresu, musí změnit sebe.

Seminář EMOČNĚ INTELIGENTNÍ KOMUNIKACE

15.5.2024

 • Hlubší sebepoznání a poznání druhých
 • Prohloubení empatie
 • Nižší míra nelibých emocí
 • Posílení emoční inteligence
 • Vyhnutí se situacím, kterých následně litujeme
 • Umět vést i nepříjemnou konverzaci v pozitivním duchu
 • Efektivní zvládání náročných komunikačních situací
 • Posílení spolupráce
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi

Kurzy pro veřejnost

Procházet životem s emocemi dává člověku příležitost prožít jedinečný pocit, jaké to je, být naživu, cítit, milovat a nenávidět, prostě žít. Bez emocí by byl život nudný. Jsou kořením našeho života a regulátorem veškeré naší komunikace.

Nejoblíbenější kurzy:

Emočně inteligentní komunikace

15.5.2024

 • Práce s vlastními emocemi
 • Posílení spolupráce
 • Umění vést nepříjemnou konverzaci
 • Navázání vztahu i s nepříjemnými lidmi
Tajemství odolnosti a výkonnosti - resilience v2
 • Odolnost vůči stresu
 • Vnitřní vyrovnanost
 • Ovládání emocí
 • Sebepřijetí
Kurzy pro firmy